شنبه 15 آذر 1399
مرکز آموزش زبان فارسی

مرکز آموزش زبان فارسی

مرکز آموزش زبان فارسی دوره های متعدد فارسی را که متناسب با نیاز افراد مختلف است برگزار می کند.در دوره های فارسی پایه و فارسی پیشرفته زبان آموزان هفته ای 20 ساعت آموزش می بینند. کلاس ها بر اساس چهار مهارت اصلی درک شنیدن، مکالمه، درک خواندن و نگارش و درس دستور برنامه ریزی می شود.میزان تاکید بر مهارت ها در حالت عمومی یکسان است ولی چنان چه زبان آموزان نیاز به تقویت بیشتر مهارت های خاص داشته باشند در دوره های ویژه گروهی برنامه ریزی خاصی صورت می گیرد.

مدیر گروه :  سید اکبر جلیلی

اعضای هیئت علمی گروه آموزش زبان فارسی
رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1 دکتر امیر رضا وکیلی فردآموزش زبان فارسیاستادیار
2 دکتر ابوالقاسم غياثي زارچآموزش زبان فارسیاستادیار
3 دکتر نويد اعطارشرقيآموزش زبان فارسیاستادیار
4 دکتر لیلا گل پورآموزش زبان فارسیاستادیار
5 دکتر محمد باقر میرزائی حصاریانآموزش زبان فارسیمربی
6 سيداکبر جليليآموزش زبان فارسیمربی
7 مهدي خداداديانآموزش زبان فارسیمربی
8 زهره صديقي فرآموزش زبان فارسیمربی
9 فاطمه جعفریآموزش زبان فارسیمربی
10 سيد مهدي ابطحيآموزش زبان فارسیمربی

رشته های تحصیلی در گروه آموزش زبان فارسی
رج مقطع تحصیلی عنوان رشتهسرفصل دروس زمان تأسیس
1کاردانیآموزش زبان فارسی
2کارشناسی ارشدآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

50068