سه شنبه 11 آذر 1399

اولویت ها

الف - در حوزه پژوهش شامل:

 • شناسایی زمینه های همکاری پژوهشی و آموزشی با سایر مؤسسات همتا در سایر کشورها
 • شناسایی مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر به منظور برقراری همکاری های بین المللی
 • شناسایی نهادهای مالی بین المللی جهت دریافت بودجة پژوهشی و حمایت مالی از فعالیت های دانشگاه
 • شناسایی زمینه های موجود جهت همکاری با نهادهای علمی بین المللی در حوزه های مرتبط با فعالیت دانشگاه
 • پایش و رصد مداوم و اطلاع رسانی در خصوص برگزاری کنفرانس ها، همایش ها و کارگاه های آموزشی بین المللی در حوزه های مرتبط با فعالیت های دانشگاه
 • معرفی مزیت های نسبی و امکانات دانشگاه در سطح بین المللی با هدف امکان سنجی به منظور اجرای برنامه های مشترک با مؤسسات همتا
 • شناسایی نخبگان فعال در حوزه های مرتبط با فعالیت های دانشگاه در خارج از کشور به منظور جلب همکاری و مشارکت آن ها در انجام فعالیت های پژوهشی و آموزشی
 • شناسایی مزیت های نسبی دانشگاه و تبدیل آن ها به مزیت رقابتی دست کم در کشورهای مورد توجه در سند چشم انداز
 • تدوین فرم های الگو(تیپ) برای عقد تفاهم نامه های بین المللی برای دانشگاه

  ب - در حوزه اجرا شامل:

 • انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های همکاری های پژوهشی، آموزشی با سایر نهادهای علمی مشابه در سایر کشورها و نیز نهادهای علمی بین المللی
 • بررسی و ارائه چارچوب استاندارد طرح های پیشنهادی برای همکاری با سایر نهادهای علمی بین المللی
 • انجام پیگیری های لازم جهت اجرایی شدن طرح های پیشنهادی به نهادهای بین المللی
 • انجام مکاتبات و برقراری ارتباطات بین المللی دانشگاه با مؤسسات همتا در داخل و خارج از کشور
 • همکاری با دفتر همکاری های بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • همکاری با دانشکده ها در برگزاری سمینار، کنفرانس و کارگاه آموزشی بین المللی در حوزه های مرتبط با مأموریت های دانشگاه
 • عضویت در انجمن های علمی دانشگاهی و مراکز پژوهشی بین المللی
 • همکاری با رایزن های علمی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف به منظور شناسایی فرصت های پژوهشی و آموزشی
 • همکاری با دفاتر بین الملل دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخلی جهت برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی بین المللی مشترک در حوزه های مرتبط با مأموریت های دانشگاه
 • همکاری با سایر نهادهای فعال کشور در حوزه های مرتبط با فعالیت های دانشگاه، در سطح بین الملل

  ج - در حوزه آموزش شامل:

 • شناسایی فرصت های موجود جهت مبادله هیأت علمی و پژوهشگر و دانشجو
 • برگزاری دوره های آموزشی بین المللی
 • شناسایی دوره های آموزشی در سایر کشورها و یا نهادهای بین المللی و اطلاع رسانی و پیگیری جهت اعزام هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه
شنبه 27 دی 1393 - 13:14:29
5211