سه شنبه 11 آذر 1399

مأموریت

  • توسعه همکاری های دانشگاه در داخل و خارج از کشور در زمینه های آموزشی، پژوهشی و مبادلات فرهنگی
  • برگزاری همایش ها، کارگاه ها و گردهمایی های آموزشی، پژوهشی
  • تلاش در شناسایی شخصیت ها و مراکز علمی اسلامی داخل و خارج از کشور
  • انتشار آگهی و اطلاعیه های دانشگاه از طریق رسانه های گروهی و وزارت امور خارجه به ترتیب برای اطلاع داخل و خارج کشور با همکاری حوزه ریاست دانشگاه
  • اعلام دوره ها، نمایشگا ها و کلیه گردهمایی های علمی و بین المللی و مطالعه و بررسی نشریات خارجی در این زمینه
  • فراهم کردن تسهیلات لازم برای شرکت نمایندگان منتخب دانشگاه در مجامع و گردهمایی های علمی و بین المللی و عضویت دانشگاه در آن مجامع
  • تهیه مقدمات اعزام اعضای هیأت های علمی به خارج جهت استفاده از بورس یا مطالعه و یا شرکت در همایش ها
  • جمع آوری اطلاعات لازم در مورد دانش آموختگان ایرانی و مقیم خارج با توجه به رشته های مورد نیاز دانشگاه برای دعوت و همکاری آنان
شنبه 27 دی 1393 - 13:14:20
5093