شنبه 4 بهمن 1399

نشریه خبری لباب

نشریه خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تحت عنوان لُباب از سال 1374 منتشر می شود و در برگیرنده مطالب و اخبار حوزه ها و معاونت های مختلف دانشگاه است.

مشخصات نشریه:

  • نام نشریه: لُباب
  • دوره انتشار: ماهنامه
  • صاحب امتیاز: روابط عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • pr.office at ikiu dot ac dot ir

دریافت نشریه

شماره 20-مهرماه 86 شماره 21-آبان ماه 86 شماره 22-آذر ماه 86 شماره 23-دی ماه 86
شماره 24-اسفندماه 86 شماره 25-فروردین ماه 87  شماره های 28-26تیرماه 87 شماره 31-دی ماه 87
شماره 32-اسفندماه 87 شماره 33-تیرماه 88 شماره 34-پاییز 88 شماره 35-زمستان 88
شماره 36-بهار89 شماره 38-مهر89 شماره 39-آبان89
  • برای ذخیره خبرنامه روی تصویر آن راست کلیک نموده و سپس گزینه Save Target را انتخاب نمایید.
  • جهت مشاهده و استفاده از نشریه فوق، نیاز به نرم افزار Adobe Acrobat Reader می باشد، در صورت عدم نصب آن در سیستم می توانید آن را دانلود نمایید.

 

چهارشنبه 10 مهر 1392 - 13:29:12