جمعه 15 اسفند 1399

مدیریت شاهد و ایثارگر دانشگاه

مدیر اداره شاهد و ایثارگر : دکتر زینب داودی

اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی مطابق مصوبه جلسه شماره126/رش مورخ10/1/71 شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه در دو بخش آموزشی و فرهنگی و فوق برنامه فعالیت می نماید.

این اداره دارای یک ستاد مرکزی متشکل از : ریاست دانشگاه (رئیس ستاد)، رئیس سازمان بنیاد شهید استان، معاون فرهنگی سازمان بنیاد شهید استان، معاون آموزشی و معاون دانشجویی دانشگاه، مدیرکل دانشجویی و مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه، دو عضو هیأت علمی، مدیرکل اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر (دبیر ستاد) است که کلیه برنامه ها در ستاد اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

از این رو اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با رویکردی نوین در جهت سازماندهی و انسجام بیشتر فعالیت های فرهنگی و رسیدگی به مسایل آموزشی و بهبود وضعیت علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر با برنامه های ذیل به ارائه خدمات به دانشجویان شاهد و ایثارگر می پردازد.

دانشجویان تحت پوشش این اداره کل عبارتند از: رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، آزادگان، جانبازان و خانواده شاهد.

آدرس پست الکترونیک: shahed@pst.ikiu.ac.ir

همچنین ضرورت ارائه خدمات شایسته در زمینه های آموزشی و کمک آموزشی، مشاوره فرهنگی و فوق برنامه در جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر (رزمنده، جانباز، آزاده) با بهره مندی از امکانات و اعتبارات در نظر گرفته شده، بر حضور مرجعی برای رسیدگی به امور ایثارگران در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تاکید می نماید تا با اتکال به نیروی لایزال الهی و با رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بیش از پیش افتخار خدمتگزاری به سرمایه های گرانقدر و صاحبان اصلی انقلاب فراهم گردد.

دوشنبه 16 تیر 1393 - 12:29:13