جمعه 15 اسفند 1399

روابط عمومی

مدیر دفتر ریاست روابط عمومی: حمید ساوه

روابط عمومی عبارت است از تلاش ها و اقدامات آگاهانه، برنامه ریزی شده و سنجیده برای استقرار و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروه های مورد نظر سازمان، روابط عمومی به عنوان پل ارتباطی بین داخل و خارج هر سازمانی نقش به سزایی در انعکاس فعالیت ها و عملکرد آن سازمان در سطح استان، کشور و نیز داخل سازمان و از سویی دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان از طریق برقراری ارتباط صحیح، منطقی و اصولی با مخاطبان و همچنین اطلاع رسانی شفاف و روشن و انعکاس نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبان برعهده دارد.

دفتر روابط عمومی دانشگاه با انجام وظایف و فعالیت های مختلف ارتباطی که به طور عمده در قالب فعالیت های ارتباط با رسانه های جمعی، فعالیت های انتشاراتی، تبلیغاتی، نظر سنجی و سنجش افکار و ارتباط با دانشجویان، کارکنان، استادان و مسؤولان و همچنین امور تشریفاتی برنامه ها و مراسم های دانشگاه است، همواره سعی دارد تا به نحو احسن با انجام وظایف فوق در راستای انعکاس مناسب، موثر و گسترده عملکرد و فعالیت های دانشگاه عمل نماید که این امر خود مستلزم شناخته شدن جایگاه واقعی روابط عمومی و وظایف آن از سوی دیگر حوزه ها و همکاری گسترده و موثر با این حوزه می باشد. روابط عمومی دانشگاه با سیاست های نوینی چون به کارگیری نیروهای متخصص، تخصصی کردن فعالیت های روابط عمومی، به کارگیری علوم و فنون پیشرفته تکنولوژی و برنامه های ارتباطی، گسترش ارتباط با رسانه ها ... که در پیش دارد تلاش می نماید تا همسو با پیشرفت های ارتباطی و روابط عمومی در سیر تغییر و تحول روابط عمومی حرکت نماید.

همکاران دفتر :

  • فرامرز محمدپور: کارشناس دفتر روابط عمومی
  • مهدیه قافله باشی: کارشناس دفتر روابط عمومی
  • فاطمه فراهانی : کارشناس دفتر روابط عمومی
  • حمید احدی: کارشناس روابط عمومی

 

یکشنبه 6 تیر 1395 - 14:38:04