جمعه 15 اسفند 1399

هیأت اجرایی جذب اعضای هیات علمی

دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیات علمی : دکتر محمدهادی ساعی

 

اهداف هیأت اجرایی جذب 

 انجام فرآیند جذب و استخدام اعضای هیأت علمی واجد شرایط و دارای توانایی ‌های علمی و صلاحیت عمومی با توجه به نیازهای دانشگاه.

ترکیب اعضای هیأت اجرایی جذب

 • رییس دانشگاه (رییس هیأت)
 • رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 • سه تا پنج عضو هیأت علمی از دانشگاه به انتخاب هیأت عالی جذب (با پیشنهاد رییس دانشگاه یا هیأت مرکزی جذب) دبیر هیأت اجرایی از میان اعضای هیأت علمی موضوع بند ۳ به انتخاب و با حکم رییس دانشگاه منصوب می شود.

ساختارهیأت اجرایی جذب:

 • دبیرخانه : کلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و ...توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب انجام می‌شود.
 • کارگروه‌ها: هیأت اجرایی جذب در موارد مطروحه جهت تسریع در روند بررسی جذب، کارگروه بررسی‌های علمی و عمومی زیر نظر خود تشکیل می‌دهد.
 • کارگروه بررسی توانایی علمی: به منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب، کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصص‌های مختلف زیر نظر هیأت اجرایی جذب حسب مورد تشکیل خواهد شد. اعضای این کارگروه عبارتند از :رییس دانشکده –مدیر گروه آموزشی ذی ربط_ دو نفر از اعضای هیأت علمی مرتبط با زمینه تخصصی متقاضی به انتخاب هیأت اجرایی جذب – یک نفر از اعضای هیأت اجرایی جذب و یا نماینده آن هیأت که باید از اعضای هیأت علمی رسمی باشد.
 • کارگروه بررسی صلاحیت عمومی: به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب کارگروه بررسی صلاحیت عمومی زیر نظر هیأت اجرایی جذب تشکیل خواهد شد. اعضای این کارگروه عبارتند ‌‌‌از: نماینده رییس دانشگاه – نماینده مسؤول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه – سه نفر عضو هیأت علمی رسمی با پیشنهاد هیأت اجرایی جذب و با تأیید هیأت عالی گزینش و با حکم دبیر هیأت مرکزی جذب.

اطلاعات تماس

 •  تلفن: 33901581- 028 - (ساعات پاسخگویی 8 الی 10 صبح)
 •  دورنگار:  33780047 028
 • پست الکترونیک: jazb_ heyateelmi at pst dot ikiu dot ac dot ir
 • نشانی: قروین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سازمان مرکزی اتاق 120 دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیات علمی  

 

دوشنبه 22 دی 1393 - 19:25:11