سه شنبه 11 آذر 1399

مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

سرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی: حمید حیدری

 

شرح وظایف و اختیارات مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

1- برنامه ­ریزی طرح ­های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه

2- راهبری، مدیریت و اجرای برنامه­ ها و فعالیت ­های فرهنگی، هنری، قرآنی، دینی، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف دانشگاه

3- برنامه­ ریزی، سازماندهی و زمینه ­سازی اجرای فعالیت­ های قرآنی و دینی

4- نظارت و ارزیابی فعالیت ­ها و برنامه ­های فرهنگی

5- ایجاد هماهنگی، انسجام و همکاری لازم میان متولیان امور فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه

6- تشکیل گروه ­های دانشجویی در رشته ­های مختلف هنری بر اساس قوانین مصوب

7- تعامل با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور

10- زمینه­ سازی و بسترسازی فرهنگی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه متناسب با اهداف و وظایف فرهنگی معاونت متبوع

11- تهیه و ارائه­ ی گزارش مستمر از فعالیت­ های انجام ­یافته به مقام مافوق و مراجع ذی­صلاح

12- برقراری ارتباط با واحدهای مختف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت­ های فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه

14- برگزاری جلسات نقد و مناظره و کرسی­ های آزاداندیشی

15-  استفاده از فناوری­های نوین و متنوع ارتباطی در حوزه فرهنگ

16- ایجاد فضای مناسب رشد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

17- تشخیص و هدایت استعدادهای دانشجویان در رشته­های مختلف هنری

18- تشکیل کلاس­های کارآموزی، مربیان هنری و درسی، و ارزشیابی فعالیت­های دانش­ آموختگان با هماهنگی واحدهای ذی­ربط دانشگاه

19-   مطالعه و بررسی طرح ­های پرورشی سایر کشورها و انطباق آن با طرح­های تربیتی کشور

20-  حمایت از طرح­ های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه

21- حمایت از طرح­ های فوق برنامه در زمینه ­های فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و هنری

22-    تقویت، توسعه و فعال ­سازی گروه ­های خودجوش دانشگاهی

23 - اجرای آموزش­ های مورد نیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعی با همکاری واحدهای ذی­ربط دانشگاه


  

شنبه 22 خرداد 1395 - 14:57:45
7583