چهارشنبه 2 مهر 1399

طرح و توسعه

معرفی حوزه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات:

این مجموعه درسال1384 جهت ساماندهی به خدمات متنوع رایانه ای و ارتباطی تشکیل شد، خدمات محوله به این مدیریت به شرح زیر می باشد:

 • پشتیبانی و طرح و توسعه سامانه های نرم افزاری
 • پشتیبانی و طرح و توسعه پایگاه های رایانه ای و رایانه های اداری
 • پشتیبانی و طرح و توسعه بستر و زیر ساخت شبکه داده
 • پشتیبانی و طرح-اجرا و توسعه وبگا ه های (Web-Sites) دانشگاه
 • پشتیبانی و طرح-اجرا و توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت
 • ارائه آموزش های عمومی در حوزه ICT بصورت دوره های کوتاه مدت

مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه از بهمن ماه 1384:

 1. طرح و اجرای وبگاه فارسی 2-3 و انگلیسی 2
 2. راه اندازی خدمات اتصال به شبکه دانشگاه ازطریق شبکه تلفن شهری با 32 خط
 3. ارتقای کیفیت و پهنای باند اینترنت به 4 برابر
 4. ارتقای کیفیت و تعداد ساعت کارکرد پایگاههای رایانه ای
 5. راه اندازی شبکه سیار WiFi  و استفاده در ثبت نام سال جاری
 6. ارتقای سطح امنیت شبکه دانشگاه و انجام انتخاب واحد بصورت اینترنتی
 7. ارائه طرح 5 ساله حوزهICT
 8. اتصال و فعالسازی فیبرنوری اتصالی دانشگاه به شرکت مخابرات
 9. اتصال و فعالسازی فیبرنوری اتصالی ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه
 10. نصب فیبرنوری مجتمع خوابگاهی 24-هکتاری
 • برنامه های در دست اقدام و یا برنامه ها ی آتی این حوزه:
 1. ارتقای سامانه های حوزه اداری/مالی به سامانه های تحت اینترنت
 2. توسعه فیبر نوری از اتصال 4 ساختمان به 11 ساختمان
 3. فعال سازی فیبر نوری مابین دو مجتمع دانشگاه
 4. تجهیز حداقل 4 پایگاه رایانه ای جدید در دانشکده ها با دستگاه های PC / Thin-Client
 5. ارتقای کیفیت و توسعه کاربردی خدمات پست الکترونیکی دانشگاه
 6. طرح و اجرای وبگاه عربی نسخه 1
 7. طرح و توسعه وبگاه فارسی 4 و انگلیسی 3
 • مهمترین تصمیمات و یا مصوبات شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه:
 1. چارت سازمانی و برنامه 5 ساله حوزه ICT
 2. چهار پروژه کلان حوزه ICT
 3. ارتقاء سالانه 100% بودجه حوزه ICT
 4. تجمیع مدیریت و پشتیبانی سامانه های نرم افزاری
 5. تجهیز مرکز شبکه داده دانشگاه
 6. تجهیز پایگاه های رایانه ای جدید
چهارشنبه 10 مهر 1392 - 15:58:48