پنجشنبه 8 آبان 1399

اداره خدمات پژوهشی

معرفی

اداره خدمات پژوهشی، یکی از زیر مجموعه های مدیریت امور پژوهشی است که به انجام امور زیر می پردازد:

 • سفرهای علمی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به داخل و خارج از کشور
 • سفرهای فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور اعضای هیأت علمی
 • برگزاری جلسات شورای پژوهشی جهت تصمیم گیری و برنامه های خاص در خصوص خدمات پژوهشی
 • موافقت با انجام طرح پژوهشی خارج از دانشگاه
 • تفاهم نامه های چاپ مجله مشترک با دانشگاه های دیگر
 • برگزاری همایش های داخل کشور
 • پیگیری امور مربوط به راه اندازی و انتشار نشریات علمی دانشگاه
 • همکاری در برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش استان قزوین

مشاهده و دریافت آیین نامه ها و فرم های پژوهشی

برای مشاهده آیین نامه، شیوه نامه، فرم و سایر اطلاعات مربوط به پژوهانه ویژه دانشجویان دکتری بر روی لینک روبرو کلیک کنید. پژوهانه ویژه دانشجویان دکتری


کارکنان

معاون مدیر امور پژوهشی: طیبه حاج شفیعی ها

شرح وظایف:

 • انجام امور مربوط به خدمات پژوهشی
 • دبیر جلسات شورای پژوهشی دانشگاه

کارشناس پژوهشی: کریم تفضلی

شرح وظایف:

 • بررسی درخواست‌های اعضای هیأت علمی و کارسازی جهت استفاده از اعتبار پژوهشی
دوشنبه 27 بهمن 1393 - 12:57:04