چهارشنبه 2 مهر 1399

مدیریت امور پژوهشی

مدیر امور پژوهشی : دکتر عباس آسیابان‌ها

امور پژوهشی یکی از مدیریت های زیر مجموعه معاونت پژوهشی و فناوری است که شامل ادارات زیر می باشد:

 • اداره فرابری داده های پژوهشی: رمضان خوئینی
 • اداره خدمات پژوهشی: طیبه حاج شفیعی ها
 • اداره ارتباط با صنعت و پژوهش های کاربردی: طاهره یزدی

مشاهده و دریافت آیین نامه ها و فرم های پژوهشی

پست الکترونیکی: research at ikiu dot ac dot ir

اهم وظایف و فعالیت های این مدیریت به شرح زیر است:

 • ارائه اطلاعات و آمار فعالیت های پژوهشی دانشگاه
 • تهیه و اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی جدید برای بهبود وضعیت پژوهش دانشگاه
 • راهبری بخش پژوهشی سامانه جامع گلستان
 • نظارت و اجرای آیین نامه اعتبار پژوهشی (گرنت)
 • تشویق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی و کتب تألیفی اعضای هیأت علمی
 • انتخاب پژوهشگران برگزیده دانشگاه برای معرفی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرخانه ستاد بزرگداشت هفته پژوهش استان قزوین
 • نظارت و انجام امور اداری مربوط به کنفرانس های خارجی و داخلی و فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی
 • نظارت و انجام امور اداری مربوط به فرصت مطالعاتی خارجی و داخلی اعضای هیأت علمی
 • پذیرش پیشنهاد طرح پژوهشی از دانشگاه ها و ارائه پیشنهاد طرح به دستگاه های اجرایی
 • معرفی دانشجویان جهت انجام کارآموزی، اجرای پروژه، استفاده از منابع علمی و امکانات سایر سازمان ها، انجام بازدید گروهی
 • عقد قرارداد پژوهشی با دستگاه های اجرایی
 • حمایت، نظارت و عقد قرارداد طرح های کوچک پژوهشی با اعضاء هیأت علمی دانشگاه
 • برگزاری جلسات شورای پژوهشی
 • راه اندازی و نظارت بر انتشار نشریات علمی دانشگاه
 • برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش استان قزوین
دوشنبه 26 بهمن 1394 - 13:48:47