۱ خرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مترجمی زبان انگلیسی
  • تاریخ تولد : 1362/06/01
  • نشانی : 95
  • شماره اتاق : 904
  • شماره تلفن دفتر : 33901672
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : malmir@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی آموزش زبان انگلیسی 1381 1385 دانشگاه حکیم سبزواری ---
2 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 1385 1387 دانشگاه علامه طباطبائی تهران ---
3 دکتری آموزش زبان انگلیسی 1387 1394 دانشگاه علامه طباطبائی تهران ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تجزیه و تحلیل کلام ---
2 تجزیه و تحلیل انتقادی کلام ---
3 منظورشناسی ---
4 آموزش و یادگیری واژگان زبان دوم ---
5 مهارت خواندن و درک مطلب در زبان دوم ---
6 فناوری در آموزش زبان خارجه نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر به کارگیری نرم افزار Moodle در یادگیری و به خاطر سپاری لغات در میان زبان آموزان برون گرا و درون گرای ایرانی در زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه 1396 1397 آموزش زبان انگلیسی (TEL)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 تا ثیر رویکرد فعا لیت- محور بر مهارت نوشتار روایی ر توضیحی زبان آموزان ایرانی سطح پیشرفته زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی 1388 1389 The Iranian Journal of Applied Language Studies (IJALS)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 تاثیر جنسیت و تجربه ی یادگیری زبان دوم بر عملکرد منظورشناختی زبان آموزان ایرانی در زمینه ی کنش های کلامی پربسامد زبان انگلیسی 1393 1393 English Language Teaching  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 ساختار راهبردهای یادگیری توانش منظورشناختی: بررسی راهبردهای ترجیحی زبان آموزان دارای توانایی منظورشناختی کم 1393 1393 The Journal of Teaching Language Skills (JTLS)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 تدریس متفکرانه و خودکارآمدی معلمان ایرانی به عنوان عوامل پیش بینی کننده میزان موفقیت حرفه ای آنان در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه 1395-2017 1396-2018 Research in English Language Pedagogy (RELP)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 استفاده از نقشه‌های استدلالی برای بهبود مهارت نوشتار در زبان دوم: تاثیر این نمودارها بر انواع نوشتار و اجزای نوشتار 1396 1397 پژوهش کاربردی در زبان انگلیسی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رابطه بین خودکارآمدی و تفکر انتقادی و موفقیت حرفه ای در بین مدرسین زبان انگلیسی خانم در جامعه ایرانی 1394 1395/1/1 کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی، دبی، امارات متحده عربی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 تاثیر استفاده از لهجه های محلی بر کیفیت دوبله فیلم انمیشنی لورکس از زبان انگلیسی 1395 1395/8/20 کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران نمایش پیوند
3 تاثیر آموزش نشانگرهای فرا کلامی بر نگارش توضیحی زبان آموزان زبان خارجی برای اهداف خاص 1395 1395/9/5 چهارمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان، تهران نمایش پیوند
4 The Effect of Argument Mapping on Iranian EFL Intermediate Learners Writing Achievement 1394-2016 1395-2017 Annual Conference on Recent Research in English Language Teaching نمایش پیوند
5 The Relationship among Iranian EFL Teachers Reflective Teaching Self-Efficacy and Their Success Based on Learners Attitudes 1395-2016 1396-2017 2nd National Conference on Challenges in Foreign Language Teaching in Iran نمایش پیوند
6 An Investigation on the Quality of Google Translate and ACE Translator in Translating English Web Pages into Persian 1395-2016 1396-2017 2nd National Conference on Challenges in Foreign Language Teaching in Iran نمایش پیوند
7 The Relationship among Iranian EFL Learners Resilience Reflectivity and their L2 Reading Comprehension Performance 1395-2016 1396-2017 4th ATU ELT Conference- Advanced in ELT and Applied Linguistics  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 Identity Processing Styles as Predictors of L2 Pragmatic Production and Comprehension: A Case Iranian Advanced EFL Learners 1394-2016 1396-2018 The First National Conference on New Trends in English Language Teaching and Applied Linguistics, Golestan University, Gorgan, Iran,  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 Corpus-Aided Language Learning in L2 Classroom: The Effects on Vocabulary Development and Retention among Iranian Advanced EFL Learners 1394-2016 1396-2018 The First National Conference on New Trends in English Language Teaching and Applied Linguistics, Golestan University, Gorgan, Iran,  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 The Effectiveness of Dogme Language Teaching (Dogme ELT) for L2 Speaking Improvement: The Effects across Different Proficiency Levels and Gender 1395-2016 1396-2018 The First National Conference on New Trends in English Language Teaching and Applied Linguistics, Golestan University, Gorgan, Iran  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 Applying Positive Education Program in L2 Reading Classroom: The Effects on Reading Comprehension, Motivation, and Self-Efficacy 1395-2016 1396-2018 The First National Conference on New Trends in English Language Teaching and Applied Linguistics, Golestan University, Gorgan, Iran  دریافت فایل Download نمایش پیوند
12 Language Learning Styles as Predictors of L2 Learners’ Perceptive vs. Productive Vocabulary Knowledge 1396-2017 1397-2018 Second National Conference on English Language Studies: Applied Linguistics Perspectives on EFL, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 Multiple-choice, Cloze, and Integrative Production-based Tests as Predictors of L2 Vocabulary Use: A Case of Iranian Advanced EFL Learners 1396-2017 1397-2018 Second National Conference on English Language Studies: Applied Linguistics Perspectives on EFL, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 تاثیر جنسیت و میزان تجربه زبان آموزی بر مهارت منظورشناختی فراگیران ایرانی در زمینه کنش های کلامی انگلیسی به عنوان زبان خارجه 1396 بهمن 1397 پنجمین همایش بین المللی زبان، گفتمان، و منظورشناسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 کیفیت فرهنگ های دوزبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی از دیدگاه مترجمان، مدرسان و زبان آموزان ایرانی 1397 1398 اردیبهشت همایش ملی فرهنگ نگاری دوزبانه  دریافت فایل Download نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کلید رهایی از خشم (ترجمه) 1391 550 انتشارات قطره  دریافت فایل Download ---
2 برای شاد بودن همین کافیست (ترجمه) 1393, 1394 1100 . انتشارات زندگی شاد  دریافت فایل Download ---
3 1800 واژه تعاملی انگلیسی 1397 500 انتشارات رهنما  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مهارت خواندن و درک مطلب (1) 2010 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
2 مهارت خواندن و درک مطلب (2) 2010 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
3 مهارت خواندن و درک مطلب (3) 2010 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
4 مهارت خواندن و درک مطلب (4) 2010 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
5 فنون یادگیری زبان 2010 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
6 دستور و نگارش (1) 2010 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
7 دستور و نگارش (2) 2010 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
8 دستور و نگارش پیشرفته 2010 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
9 اصول و روش تحقیق (1) 2013 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
10 اصول و روش تحقیق (2) 2015 2017 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تجزیه و تحلیل کلام 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 زبانشناسی کاربردی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 سمینار مسائل آموزش زبان انگلیسی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 فناوری در آموزش زبان خارجه 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 دیدگاه و برداشت اساتید و دانشجویان دوره‌ی کارشناسی مهندسی مکانیک نسبت به نیازها و اهداف آموزشی در درس زبان تخصصی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1396 بهمن مهسا باقری- کارشناسی ارشد نمایش پیوند
2 تاثیر آموزش راهکارهای تمرکز، بازیابی، و تولیدی بر یادگیری و به خاطر سپاری واژگان زبان انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بهمن 1397 سمیه رحمنی-کارشناسی ارشد نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مهارت خواندن و درک مطلب (1)- برنامه درسی 1395-.... اول مهارت خواندن و درک مطلب (1)  دریافت فایل Download ---
2 مهارت خواندن و درک مطلب (2)- برنامه درسی 1395-.... دوم مهارت خواندن و درک مطلب (2)  دریافت فایل Download ---
3 مهارت خواندن و درک مطلب (3)- برنامه درسی 1395-.... سوم مهارت خواندن و درک مطلب (3)  دریافت فایل Download ---
4 مهارت خواندن و درک مطلب (4)- برنامه درسی 1395-.... چهارم مهارت خواندن و درک مطلب (4)- سطح پیشرفته  دریافت فایل Download ---
5 Interview: American vs. British Accents 2016 All Semesters All My Courses  دریافت فایل Download ---