۲۹ اسفند ۱۳۹۷
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : معارف اسلامی
  • تاریخ تولد : (1364متاهل)
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر : 33901334
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : ghorbani90@ut.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی، فلسفه و کلام اسلامی مهر 1382 خرداد 1386 دانشگاه زنجان ---
2 کارشناسی ارشد، فلسفه و کلام اسلامی مهر 1386 آبان 1388 دانشگاه تهران ---
3 دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی مهر 1389 آبان 1392 دانشگاه تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی دانشگاه زنجان ---
3 کارشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 فلسفه اسلامی ---
2 معنویت اسلامی/ نقد و بررسی معنویتهای کاذب ---
3 اخلاق کاربردی ---
4 کلام و دین شناسی ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سخنران کرسی آزاداندیشی نقد و بررسی مدعیات قانون جذب اردیبهشت 1397 اردیبهشت 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین/ به همت انجمن علوم قرآن و حدیث و کانون قرآن دانشگاه ---
2 کارگاه غرب شناسی 16 ساعت تیر 1397 تیر 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین/ به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ---
3 کارگاه اخلاق حرفه ای 16 ساعت تیر 1397 تیر 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین ---
4 16 ساعت گارگاه تخصصی روش تدریس دی 1393 دی 1393 نهاد رهبری - دانشگاه قم ---
5 فلسفه برای کودکان پانزده اسفند 1393 پانزده اسفند 1393 موسسه آموزش عالی آل طه تهران ---
6 تقریب مذاهب اسفند 1394 یک روز ---
7 کارگاه مبانی نظری اسلام/ 16 ساعت دی 1394 دی 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین به اهتمام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ---
8 مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی / 16 ساعت 1395 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین ---
9 مدرس و برگزارکننده کارگاه نقد و بررسی عرفان های نوظهور/ 8 ساعت 1396 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین ---
10 مدرس کارگاه بررسی جنبش های نوظهور معنوی در ایران معاصر 1395 1395 دانشگاه مذاهب اسلامی تهران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دو رساله از اثیر الدین ابهری آذر 1388 ماهنامه تخصصی کتاب ماه فلسفه ---
2 ابهری و منتهی الافکار شهریور 1388 ماهنامه تخصصی کتاب ماه فلسفه ---
3 اثری شتاب زده در حکمت اشراق سهروردی مرداد 1390 ماهنامه تخصصی کتاب ماه فلسفه ---
4 طرحی برای ساختار فلسفه معرفت در فلسفه اسلامی مرداد 1390 ماهنامه تخصصی کتاب ماه فلسفه ---
5 سخنرانی گادامر و دیگران در یادبود هایدگر اردیبهشت 1390 ماهنامه تخصصی کتاب ماه فلسفه ---
6 ترجمه «مشکل دیگر فریب دکارتی» تیر 1390 ماهنامه تخصصی کتاب ماه فلسفه ---
7 نگاهی به کتاب انسان اخلاقی و جامعه غیر اخلاقی اردیبهشت 1390 مجله کتاب ماه دین ---
8 نگاهی به منطق گراهام پریست دی 1388 ماهنامه تخصصی کتاب ماه فلسفه ---
9 منطق سینوی به روایت نیکولاس رشر آبان 1388 ماهنامه تخصصی کتاب ماه فلسفه ---
10 هگل، مقدمه ای آسان یاب بر فلسفه دیر یاب 1389 ماهنامه تخصصی کتاب ماه فلسفه ---
11 دوآلیسم نفس و بدن در سوئین برن آبان 1389 ماهنامه تخصصی کتاب ماه فلسفه ---
12 نقدی بر کتاب حکمت مشائی و اشراقی اردیبشهت 1391 ماهنامه تخصصی کتاب ماه فلسفه ---
13 بحثی در تعارضات اخلاقی، با انتقادی بر هنر خوب ماندن اردیبهشت 1391 مجله کتاب ماه دین ---
14 خود شناسی فلسفی یا خود شناسای فیلسوف؟ مرداد 1391 ماهنامه تخصصی کتاب ماه فلسفه ---
15 ترجمة «مسائل فلسفه دین» ریچارد سوئین برن آبان 1391 مجله کتاب ماه دین ---
16 تامّلی در نومینالیسم و فلسفة صدرائی بهمن 1391 ماهنامه تخصصی کتاب ماه فلسفه ---
17 راهنمای مطالعاتی موجهات در آثار اثیرالدین ابهری اسفند 1391 مجله تخصصی کتاب ماه فلسفه  دریافت فایل Download ---
18 درخششی در نگارش متن آموزشی در حوزة منطق اردیبشهت 1392 مجله تخصصی کتاب ماه فلسفه  دریافت فایل Download ---
19 ترجمة «اخلاق فضیلت» نوشته روزالین هرست هاوس تیر 1392 مجله تخصصی کتاب ماه فلسفه ---
20 لایه ای از بن لایه های شناخت آبان 1392 مجله تخصصی کتاب ماه فلسفه ---
21 تصحیح رساله «تحقیق فی الدلالات» قطب رازی 1391 مجموعة مقالات به مناسبت مرحوم نورانی ---
22 روش شناسی فلسفة ملاصدرا 1390 چاپ شده در کتاب ارمغان نقد ---
23 بررسی دیدگاه فیض کاشانی در تحلیل مفهوم، معیار و حکم اخلاقی حسد 1392 مجموعة فیض پژوهی ---
24 معنای زندگی از دیدگاه فرانکل پاییز 1388 مجلة تامّلات فلسفی  دریافت فایل Download ---
25 تحلیل انتقادی دیدگاه استاد مطهری دربارة ارتباط علم پیشین، قضا و قدر الهی و اختیار بشری شماره ششم مجله عقل و دین ---
26 مقالة پژوهشی «تاملی در انگارة اشتراک معنوی و پندار اشتراک لفظی وجود نزد فخر رازی و ابهری» شماره 24، پائیز 138 فصلنامة فلسفه و کلام اسلامی آئینه معرفت  دریافت فایل Download ---
27 مقالة پژوهشی «الرساله الزاهره نوشتة اثیرالدین ابهری: نسخه شناسی، متن شناسی، تصحیح و تحلیل» شماره 2، 1390 فصلنامة فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات(مقالات و بررسی‌های سابق)  دریافت فایل Download ---
28 مقالة پژوهشی «تبیین کثرت راه‌های خداشناسی عقلی در سنت اسلامی: از تحویل‌گروی تا جامع‌نگری» تابستان 1391 فصلنامة پژوهش‌های فلسفی ـ کلامی قم  دریافت فایل Download ---
29 مقالة پژوهشی «امکان تکثّر ادلّة اثبات وجود خدا در خداشناسی(بر اساس تبیین قاعدة برهان واحد بر مطلوب واحد)» شماره 2، 1391 دو فصلنامة پژوهش‌های هستی شناختی  دریافت فایل Download ---
30 مقالة پژوهشی «مفهوم‌سازی استاد مطهری از وحی: از تحویلی‌نگری تا جامع‌نگری، و ارتباط آن با فطرت و ایمان» بهار 1392 مجلة فلسفه دین  دریافت فایل Download ---
31 مقالة پژوهشی «تحلیل انتقادی پنج رهیافت به مسالة شر در عالم حیوانات» زمستان 1392 مجلة اندیشه نوین دینی  دریافت فایل Download ---
32 مقاله پژوهشی تبیین کارکردی تکثر دلایل اثبات خدا: فخر رازی و ریچارد سوئین برن مجله علمی ـ پژوهشی پژوهش های اعتقادی ـ کلامی ساوه شماره 17 بهار 94  دریافت فایل Download ---
33 تغییرپذیری اخلاق در اندیشه راغب اصفهانی 1395 مجله علمی ـ ترویجی اخلاق  دریافت فایل Download ---
34 تحلیلی جامع از مفهوم سعادت نزد طوسی و رابطه آن با کمال و لذت 1394 مجله پژوهشی متافیزیک اصفهان/ پائیز و زمستان 1394 ---
35 دگردیسی تاریخی و پیش انگاره های اصالت وجود در ترسیم تحلیل خواجه نصیرالدین طوسی تابستان 1395 مجله عملی ـ پژوهشی تاریخ فلسفه  دریافت فایل Download ---
36 الگوی مبناگرائی فیلسوفان مسلمان: تحلیل ابتنا و بازگشت گزاره های غیرپایه به گزاره های پایه 1395 مجله علمی پژوهشی تاملات فلسفی زنجان  دریافت فایل Download ---
37 الزامات و راهکار تدریس عرفان عملی در اسلام: مطالعه ای آسیب شناسانه ... 1397 مجله علمی پژوهشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی ---
38 بررسی مسائل (نا)اخلاقی فرآیند جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها در ساحت اخلاق اسلامی 1391-93 1397 مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه اخلاق  دریافت فایل Download ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معناداری زندگی و هم‌سازگاری ساحات انسان 1397 1397 همایش معنای زندگی در گستره علم و دین/ ارومیه ---
2 «الگوهای توصیفی تبیینی دانشمندان مسلمان در کثرت‌گرائی در اثبات وجود خداوند»(ارائه) دی 1392 همایش بین‌المللی فلسفة دین معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
3 «مواضع تبیین محور و توصیف محور تکثّر ادله و راه‌های خداشناسی در اندیشة استاد مطهری» خرداد 1393 همایش بین المللی استاد مطهری ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تصحیح انتقادی کتاب خلاصه الافکار اثیرالدین ابهری 1397 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  دریافت فایل Download ---
2 تصحیح انتقادی کتاب منتهی الافکار اثیرالدین ابهری 1395 انتشارات حکمت  دریافت فایل Download ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اخلاق اسلامی مهر 1389 بهمن 1389 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تاکستان ---
2 معارف اسلامی مهر 1389 بهمن 1389 موسسه عالی غیر انتفاعی تاکستان ---
3 عرفان نظری بهمن 1389 خرداد 1390 دانشگاه زنجان ---
4 کلام قدیم بهمن 1389 خرداد 1390 دانشگاه زنجان ---
5 فلسفه اسلامی دانشگاه بین المللی حضرت امام خمینی(ره) قزوین ---
6 منطق تخصصی دانشگاه بین المللی حضرت امام خمینی(ره) قزوین ---
7 کلام جدید دانشگاه بین المللی حضرت امام خمینی(ره) قزوین ---
8 روش تحقیق بهمن 1391 خرداد 1392 دانشگاه الزهراء ---
9 فلسفه علم دانشگاه بین المللی حضرت امام خمینی(ره) قزوین ---
10 فلسفه اسلامی 1 دانشگاه تهران ---
11 اندیشه اسلامی از مهر 93 تاکنون دانشگاه بین المللی حضرت امام خمینی(ره) قزوین ---
12 ایین زندگی (اخلاق کاربردی) دانشگاه بین المللی حضرت امام خمینی(ره) قزوین ---
13 دانش خانواده دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
14 عرفان عملی در اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
15 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام از مهر 94 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین ---
16 انسان در اسلام از 94 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین ---
17 کلام از 93 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 اموزش منطق بر اساس روان شناسی رشد استاد مشاور استاد مشاور سحر کریم پور ـ ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه معارف اسلامی دی 1397 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین ---
2 همکار ویژه تدوین ویژه نامه منطق موسسه خانه کتاب ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دانشجوی استعدادهای درخشان دانشگاه زنجان 1385 دانشگاه زنجان ---
2 رتبه 7 کارشناسی ارشد سال 1386 ---
3 رتبه 3 دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران در سال 1389 ---
4 مجوز تدریس دروس معارف اسلامی 1393 معاونت اساتید قم(نهاد رهبری) ---
5 استاد نمونه گروه معارف اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها/دفتر استانی دانشگاههای قزوین ---