• درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی معماری
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر : 3780072
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : zolfagharzadeh_h@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

ایمیل :


hzolfagharzadeh@yahoo.com


hzolfagharzadeh1@gmail.com


hzolfagharzadeh.blogfa.com


فعالیتهای تحقیقاتی(مقالات):


1-     جایگاه بازار در شهرسازی و معماری جهان اسلام – همایش بین المللی مجمع بررسی بازار و فرهنگ و تمدن جهان اسلام. تبریز – 1372


2-   مبانی نظری معماری مسجد -------------------------------------- اولین همایش معماری مسجد: گذشته،حال،اینده اصفهان – سال 1376


3-   روح و وحدت --------------------------------------------------------- دومین همایش بین المللی معماری مساجد  کاشان – سال 1380


4-   حکمت هنر متعالیه ----------------------------------------------- دومین همایش جهانی حکمت متعالیه ملا صدرا تهران – سال1383


5-   تعامل فلسفه و دین و علم از دیدگاه ابن سینا ------------------------------------------- همایش بین المللی ابن سینا  همدان – سال 1383


6-   اصول و مبانی شهرهای جدید اسلامی -------------------------------------------- همایش بین المللی شهرهای جدید تهران – اردیبهشت 1384


7-     اصول پویا در معماری گذشته ایران ------------------------------ سومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران بم – سال 1385


8-     درآمدی بر مبنای الگوی تعامل(انسان و محیط) ------------------------------------- مجله صفه – شماره چهل و دو بهار 1385


9-      حکمت عملی سینوی با نگرشی به هنر معنوی ----------------------------------------– همایش هزاره ابن سینا همدان 1386


10- نگاهی راهبردی به آموزش هنر و معماری اسلامی – همایش بازخوانی نظام آموزشی اندیشه دینی در آموزش عالی هنر – اصفهان 1386


11- مبانی اجتماعی در طراحی شهری،------------------------------------- نخستین کنگره بین المللی طراحی شهری اصفهان 9-8/10/1385


12- حکمت هنر انبیا اوالعزم --------------------------------------------------------- همایش بین المللی هنر نبوی اصفهان 9-8/10/1385


13- تداعی، تذکرو تعبد نماد هنر نبوی ------------------------------------------------ همایش بین المللی هنر نبوی اصفهان   9-8/10/1385


14- اصول و خصال شیوه آذری ------------------------------------------------------- همایش مکتب هنری تبریز   تبریز    2/2/1387


15- ریشه های بحران هویت در معماری و شهرسازی   -------------------------------- اولین همایش ملی هنر پژوهی   تبریز    1388


16- معمار در آیینه اسماء ------------------------------------مجله صفه، فصلنامه علمی و پژوهشی شماره 53- تابستان 1390


17- سیری بر هنر معماری اسلامی ---------------------------------- فرهنگستان علوم اسلامی قم- 21/2/1390


 18-Research Methodology of Islamic Architecture-------------International Journal of Religious Thoughts,Vol,Issue 4,Winter 2012


 

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اخذ دیپلم ریاضی در سال 1353 شهر تبریز ---
2 اخذ کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 1360 دانشگاه پلی تکنیک تورینو( ایتالیا ) ---
3 اخذ دکترای معماری در تاریخ 30/11/1384 دانشگاه شهید بهشتی ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 پروژه تونل باد( آثار باد در معماری و شهرسازی) 1372 1373 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 3- طرح تحقیقاتی ( تدوین ضوابط مکانیابی و طراحی مسجد – دفتر دوم،مسجد و احکام فقهی) 1376 1384 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی ---
3 طرح تحقیقاتی ( طرح ساماندهی کالبدی دانشگاههای کشور) 1381 1384 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی ---
4 طرح آرم مدرسه عالی قضائی و علوم تربیتی قم 1374 مدرسه عالی قضائی و علوم تربیتی قم ---
5 6- طرح تحقیقاتی "تعامل و بازتاب اخلاق( روانشناسی) در هنر و معماری و شهرسازی 1385 1386 دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خ ---
6 عضو فرهنگستان علوم اسلامی قم – ( محقق ) – از سال 1360 ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 استاد راهنمای بیش از سی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و پنج پایان نامه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد قزوین ---