• درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی معماری
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : fajavadi@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)