• درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مرمت و احیای بناهای تاریخی
  • تاریخ تولد : 1346
  • نشانی : 288
  • شماره اتاق : 205
  • شماره تلفن دفتر : 33780072
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : shekari@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی باستان شناسی و تاریخ هنر 1364 1368 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد باستان شناسی : گرایش دوره اسلامی(هنر و معماری اسلامی) 1368 1371 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 دکتری باستان شناسی گرایش دوره اسلامی 1377 1383 دانشگاه تربیت مدرس ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معماری ایران در دوران قبل ازاسلام 1381 1382 سازمان ایرانگدی و جهان گردی ---
2 معماری ایران در دوره اسلامی 1381 1382 سازمان ایرانگردی و جهانگردی ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 همکاری در پروژه تعیین حریم و کاووش شهر پارسه و تخت جمشید 1368 1369 پ|وهشکده سازمان میراث فرهنگی کشور ---
2 پروژه کاووش و تعیین حریم شهر سلطانیه ، ویر داشکسن ، گنبد سلطانیه 1368 1370 پژوهشکده سازمان میراث سازمان میراث فرهنگی کشور ---
3 بررسی قلاع تاریخی ایران در دوران اسلامی 1372 1373 دانشگاه تربیت مدرس ---
4 سمینارهای علمی 1367 1368 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ---
5 بررسی و شناسایی، جهت ثبت آثار تاریخی استان اردبیل 1372 1372 سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل ---
6 مجموعه های علمی ومعماری ایران زمین در دوره اسلامی و قبل ازاسلام ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 معماری صخره ای در ایران ---
2 شهرها ودزهای زیر زمینی دوران تاریخی ---
3 مرمت آثار تاریخی و مرمت در دوران تاریخی ---
4 معماری دروران قبل از اسلام ایران ---
5 معماری ایران در دوره اسلامی ---
6 معماری تاریخی جهان اسلام ---
7 مراکز علمی آموزشی دوران تاریخی (قبل از اسلام و دوران اسلامی) ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آموزش عکاسی 1364 1364 شهر رامسر ---
2 مرمت وتاریخ معماری 1373 1374 دانشگاه تهران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بناهای آرامگاهی با پلان نیم هشت در گستره‌ فرهنگی ایران 1392 1392 اندیشه معماری  دریافت فایل Download ---
2 یافته هایی از طرح شنب غازان پدیده شهری عصر ایلخانی 1383 1384 هنرهای زیبا  دریافت فایل Download ---
3 Maraghe Observatori and an Effort Towards Retrieval of Architectural Design of Astronomical units 1390 1392 Space Ontology International Journal ---
4 معماری صخره ای در آذر بایجان و زنجان 1372 1372 مجله علمی معماری و شهر سازی  دریافت فایل Download ---
5 دهکده صخرهای اباذر 1373 1375 مجله اثر ---
6 آذر گشنسب (شهر شیز) مجموعهای با عملکرد علمی و دینی 1387 1388 مجله مطالعات ایرانی ---
7 امامزاده معصوم ورجوی مراغه معبد مهر پرستی ایرانی و نشانها در معابد اروپایی 1384 1385 مجله مطالعات ایرانی ، دانشگاه شهید با هنر کرمان ---
8 کاشی قاجار ی ابداعی نوین هنرهای کاربردی در معماری 1386 1387 مجله مطالعات ایرانی ، دانشگاه شهید با هنر کرمان  دریافت فایل Download ---
9 لوکسور لاس وگاس، معماری و هنر مصر کهن د‌ر طراحی هتل موزة نوین، 1384 1385 مجله معماری و فرهنگ  دریافت فایل Download ---
10 جایگاه رنگ در فرهنگ و هنر ایران 1382 1382 فصلنامه مدرس هنر (دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس)  دریافت فایل Download ---
11 سوابق مراکز علمی، آموزشی و مذهبی در ایران کهن 1383 1384 مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه شهید چمران اهواز)  دریافت فایل Download ---
12 بازیابی اوراق مفقود وقفنامه ربع رشیدی 1382 1383 دوفصلنامه نامه بهارستان  دریافت فایل Download ---
13 حرفه ی نقشبندی، فرقه ی نقشبندیه، ‏ (نقشبندان عارف،عارفان نقشیند) 1385 1385 هنر کتاب ماه  دریافت فایل Download ---
14 مرمت و حفاظت در دهکده زاغه 1386 1387 معماری و فرهنگ  دریافت فایل Download ---
15 معماری صخره‏ای در فرهنگ و تمدن اسلامی ایران ( مسجد سنگی داراب) 1372 1373 مجله علمی معماری و شهرسازی  دریافت فایل Download ---
16 خانه امام جمعه (شهیدی) آمیزه ای از اعتقاد ،هنر و معماری اسلامی، 1380 1381 فصلنامه دروازه بهشت ---
17 آیا«نریز»همان شهر نیز فعلی است 1381 1381 فصلنامه دار الارشاد اردبیل ---
18 دژهای صخره ای مستحکم ترین بناهای دفاعی (دژهای کوفتو و اشکفت فرهاد) 1373 1374 مجله علمی مطالعات بسیج ---
19 معرفی چهار اثر باستانی ناشناخته در شهرستان نیر 1378 1378 باستان شناسی و هنر  دریافت فایل Download ---
20 مجموعه ربع رشیدی اولین شهرک دانشگاهی ایران 1382 1383 خبرنامه دانشگاه تربیت مدرس  دریافت فایل Download ---
21 عرفان نظری و نقوش هنرهای کاربردی در معماری اسلامی ایران 1384 1385 مجله کتاب ماه هنر  دریافت فایل Download ---
22 تجلی عرفان و تصوف در بقعه شیخ امین الدین جبراییل دارالارشاد اردبیل 1391 1393 مجله مطالعات ایرانی دانشگاه شهید باهنر کرمان  دریافت فایل Download ---
23 کنکاش در بقایای رصدخانه مراغه نخستین بنیاد بین المللی علمی پژوهشی عصر ایلخانی 1383 1385 مجله تاریخ و علوم اجتماعی (دانشگاه سیستان)  دریافت فایل Download ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 احیای طرح شهرکهای اقماری شنب غازان و ربع رشیدی تبریز قرن هفتم شهریور 1385 شهریور 1385 نخستین کنگره بین المللی طراحی شهری ،اصفهان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 آیا«نریز»همان شهر نیز فعلی است؟ مهر1380 خرداد 1381 نخستین همایش ملی ایران‏شناسی  دریافت فایل Download ---
3 دژبوینی یوعون یا دژنیر خرداد 1381 نخستین همایش ملی ایران‏شناسی  دریافت فایل Download ---
4 هنر مدیریتی و مدیریت هنری خواجه رشیدالدین فضل اللّه 1382 1383 اولین هم اندیشی مدیریت هنری  دریافت فایل Download ---
5 جایگاه رنگ در فرهنگ و هنر اسلامی ایران 1382 اولین همایش هنر اسلامی ---
6 قلعه رشیدی و ربع رشیدی دو مقوله متفاوتی هستند 1382 ،اردیبهشت 1384 کنگره طرح واحیای ربع رشیدی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 بررسی ما ندگاری شهرسازی دوره اسلامی در ارگ بم 1391 1392 نخستین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان  دریافت فایل Download ---
8 نقش معماری بقاع متبرکه و امامزاده ها در تجلی شهر اسلامی(نمونه موردی کاشان) 1390 1392 انخستین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان  دریافت فایل Download ---
9 تحلیلی برعلم و معرفت شناسی طریقت صفوی براساس مضامین کتیبه های مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی 1392 1392 نخستین همایش علمی بین المللی شیخ العارفین سید صفی الدین اردبیلی ---
10 10. ترسیم پلان روضه ی ربع رشیدی بر اساس وقفنامه 1382 1384 کنگره طرح واحیای ربع رشیدی و...  دریافت فایل Download ---
11 11. تختگاه قزوین ، سرآغازی در انتشار گسترده ی هنر صفوی در هند 1386 1386 کنگره بین المللی قزوین عصر صفوی  دریافت فایل Download ---
12 معراج حضرت محمد (ص) از نگاه تصویرگران عصر مغول 1385 1385 همایش بین المللی هنر نبوی ---
13 زمینه های تاثیر و تاثر هنری ومعماری حوزه های تمدنی افریقا و ایران در طول تاریخ هخامنشی 1380 1381 اولین همایش روابط فرهنگی ایران و افریقا  دریافت فایل Download ---
14 دهکده ها و دژها و مساجد و معابد صخره ای آدر بایجان و زنجان زنجان 1375 1375 اولین سمینار مشترک معماری و شهرسازی و ابنیه تاریخی ---
15 تبیین ویژگیهای معماری و هنر قدسی مساحد دوران اسلامی 1376 1376 نخستین همایش معماری مسجد ---
16 شناختی از میراث مدارس اسلامی در حوزه فرهنگی ایران، 1386 1386 پنجمین همایش مدرسه ایرانی ---
17 ارزشهای اعتقادی و مفاهیم توحیدی در معماری اسلامی ایران 1387 1387 دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران  دریافت فایل Download ---
18 روند شکل یابی و پیشرفت معماری سنگی در ایران 1384 1384 نخستین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، سازمان میراث فزهنگی  دریافت فایل Download ---
19 نقش دانشگاه آزاد در زمینه رشد تفکر علمی و توسعه اقتصادی و اجتماغی کشور 1387 1387 نقش دانشگاه آزاد در گسترش و تولید علمی در کشور ---
20 خیوه ،شهری با جلوه های معماری مدارس ایرانی 1394/3/30 25/8/1394 سومین همایش ملی معماری و شهر سازی در گذر زمان  دریافت فایل Download ---
21 معماری امامزادگان، فضاهای مولد آرامش روانی وتجلی شهر اسلامی ضرورت حفاظت از تهدیدات: آبان ماه 1393 28/9/1394 همایش ملی فرهنگ،کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی  دریافت فایل Download ---
22 تجلی بنای شمس العماره در مجموعه کاخ گلستان 1390 1391 نخستین همایش ملی پژوهشی کاخ گلستان  دریافت فایل Download ---
23 تجلی شاخص های پایداری در معماری اقلیم گرم و خشک ایران ( نمونه موردی خانه مس کاشان) 1391 1393 دومین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه معماری و عمران گردشگری و محیط زیست شهری و روستایی  دریافت فایل Download ---
24 انسانگرایی در طراحی بازارهای ایران دوره اسلامی 1391 1392/9/9 همایش معماری و شهرسازی انسانگرا  دریافت فایل Download ---
25 راهکارها و ضرورت های حفاظت سایتهای باستان شناسی پس از کاوش: 1393 1393 یازدهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی-فرهنگی و تزیینات وابسته به معماری ---
26 حکایات متون تاریخی و گنبد سلطانیه از اقدامات مخرب علیشاه گیلانی 1383 1384 کنگره طرح و احیای ربع رشیدی و فرهنگ و تمدن ایران عصر ایلخانی  دریافت فایل Download ---
27 سوابق مراکز علمی آموزشی در ایران باستان 1382 1382 نخستین همایش ملی جندی شاپور ---
28 طرح باز سازی واحدهای نجومی رصدخانه مراغه نخستین بنیاد بین المللی علمی پژوهشی عهد ایلخانی 1386 1387 هماگردهمایی مکتب هنری تبریز در دوره ایلخانی و آل‌جلایر ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آشنایی با معماری اسلامی 1372 1391 دانشکده معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی و گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ---
2 آشنایی با معماری جهان 1373 1391 گروه معماری و مرمت دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران پیش از اسلام 1383 1391 گروه مرمت دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 آشنایی با مرمت ابنیه 1378 1391 گروه معماری و مرمت دانشگاه بین المللی امام خمینی وگروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ---
5 آشنایی با هنر و تمدن فرهنگهای همجوار 1383 1391 گروه مرمت دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران دوره اسلامی 1 و2 1384 1391 مرمت دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 برداشت از بناهای تاریخی 1375 1391 گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی،وگروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 سیر هنر در تاریخ 1372 1374 دانشکده هنر استاد قانع ---
9 آموزش عکاسی پایه 1372 1374 گروه گرافیک دانشکده هنراستاد قانع ---
10 تاریخ هنر اسلامی 1 1376 1378 گروه الیات تاریخ تمدن اسلامی ---
11 تاریخ هنر اسلامی 2 1376 1380 گروه الیات تاریخ تمدن اسلامی ---
12 هنر در تاریخ 1389 گروه طراحی منظر ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حکمت هنر 1384 1391 دانشکده معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 طرح مرمت 1372 1375 گروه معماری دانشگاه بین المللی املم خمینی(ره) ---
3 مبانی نظری مرمت 1373 1375 گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
4 تاریخ هنر اسلامی گروه الهیات ، تاریخ تمدن اسلامی ---
5 مطالعه و شناخت بناها و بافتهای تاریخی 1393 1394 گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 بررسی معماری اسلامی هند 137 137 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 بازیابی طرح واحدهای نجومی رصد خانه مراغه 1385 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 شناسایی آثار تاریخی منطقه نیر 1379 1379 سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل ---
4 مستند سازی آثار معماری منطقه قزوین 1386 1386 صداو سیمای جمهوری اسلامی ---
5 بررسی اهمیت معماری مدارس در حوزه فرهنگی ایران دوره اسلامی 1393 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دانشکده معماری ، گروه مرمت ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 طرح مرمت واحیائ کاروانسرای حسین خانی 1385 1385 سپیده لباف ---
2 طرح مرمت واحیای خانه فاضلی ها 1387 1387 مریم احمدی شورکایی ---
3 طرح مرمت واحیای حمام اتحادیه ارومیه 1390 1390 رقیه صفری ---
4 طرح مرمت واحیائ مسجد جامع سوریان شهرستان بوانات 1390 1390 اسماعیل حسامپور ---
5 بررسی فرایند فرسایش اشیائ مفرغی لرستان با توجه به اقلیم منطقه 1388 1389 اعظم کاظمی جیر دهی ارشد ---
6 ساختار معماری و ترکیب هنری آثار دوره زندیه در شیراز 1389 1389 مهدی پور کیانی - ارشد ---
7 تاثیر نقاشیهای اروپا بر نقاشیهای دوره صفویه 1389 1389 صدیقه محبی - ارشد ---
8 بررسی ویزگیهای باغهای دوره اسلامی شیراز 1387 1388 عبدالحسین رضا زاده- ارشد ---
9 بررسی آثار صفویه در کازرون 1377 1388 طاهر حسام الدینی - ارشد ---
10 طرح مرمت خانه مصدقی 1389 1390 معصومه بختیار ---
11 طرح مرمت و احیای حمام صفوی ماکو 1391 1392 مینا رضازاده ---
12 طرح مرمت و احیای گرمابه تاریخی اتحادیه ارومیه 1390 1391 رقیه صفری ---
13 طرح مرمت و احیای آب انبار حاج کاظم 1391 1392 فاطمه مردعلی ---
14 طرح ساماندهی و احیای بقعه قیدار نبی 1391 1392 آسیه افشاری ---
15 شناساسی و معرفی عناصر سازه ای و آمودی معماری دوره قاجار 1387 مجید یزدان پرست ارشد ---
16 آموزش درعصر هخامشی با استناد به شواهد باستان شناسی 1388 فرزاد مجلسی- ارشد مشاور ---
17 شهر دیدار(عشق-عقل عرفان)(پژوهشکده عرفان و فلسفه) زهر ترابی-استاد مشاور ---
18 بر رسی ریخت شناسی مساجد ارگ بم و مقایسه آنها با هم فهیمه موسوی -ارشد ---
19 طرح مجموعه فرهنگی گردشگری در اتصال با مجموعه شیخ صفی الدین توحید حاتمی خانقایی-ارشد مشاور ---
20 مجتمع اقامتی وپذیرایی تخت سلیمان بیت اله صادق پور -ارش مشاور ---
21 مرکز اقامتی-تحقیقاتی الموت فرزانه خدامی خسرو شاهی - ارشد مشاور ---
22 موزه هنرهای تجسمی ایران افسانه عباسی -ارشد مشاور ---
23 طرح مرمت و احیای خانه شکوهی قزوین 1393 -1394 احسان سنگین آبدی - کارشناسی ---
24 طرح مرمت و احیای کاروانسرای گنجعلی خان در بازار کرمان 1393 1393 زینب مراد زاده -کارشناسی ---
25 طرح ساماندهی و احیای مجموعه کاخ باغچه جوق ماکو 1393 1394 بهنام کریم نژاد ---
26 بررسی نقوش گیاهی بنای مسجدالنبی قزوین در دوره قاجاریه 1393 1394 داود نوروزی- ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون مدیرکل آموزشی دانشگاه 1374 1378 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 رییس اداره چاپ و انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی 1383 1388 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 مدیر گروه :رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی 1388 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 معاون آموزشی پژوهشی دانشکده معماری و شهر سازی 1389 1391 دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهر سازی 1391 1392 دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 عضو کمیسیون تخصصی گروه هنر و معماری دانشگاه 1386 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره). ---
7 عضو هیئت تحریریه مجله تخصصی "اندیشه معماری " 1390 دانشکده معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 لوح تقدیر وزارتی 1384 بهار آزادی وزیر علوم ---
2 پژوهشگر برتر دانشکده معماری 1387 لوح تقدیر ، سکه رییس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 مقاله برتر گنگره ربع رشیدی 1382 لوح تقدیر، مدال رییس دانشگاه تبریز ---
4 پزوهشگر برتر 1389 سکه بهار آزادی رییس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آشنایی با معماری اسلامی 1373 رشته معماری ---
2 آشنایی با معماری جهان 1383 رشته معماری و رشته مرمت ---
3 مبانی نظری مرمت 1374 رشته معماری ارشد پیوسته ---
4 آشنایی با بافتها و محوطه تاریخی 1377 گروه مرمت ---