۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : جامعه شناسی
  • تاریخ تولد : 1362
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 866
  • شماره تلفن دفتر : ٠٢٨٣٣٩٠١٦٧٣
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : m.saadati@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 علوم اجتماعی- پژوهشگری 1384 1387 دانشگاه تبریز نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد- پژوهش علوم اجتماعی 1387 1389 دانشگاه تبریز نمایش پیوند
3 دکتری- جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران 1392 1396 دانشگاه کاشان نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نظریه های جامعه شناسی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی نمایش پیوند
2 آسیب های اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی نمایش پیوند
3 جامعه شناسی آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان نمایش پیوند
4 نظریه های جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان نمایش پیوند
5 روش تحقیق پیشرفته مقطع ارشد نمایش پیوند
6 کاربرد آمار با نرم افزار SPSS مقطع ارشد نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر پرخاشگری هوادارن تیم فوتبال تراکتورسازی شهر تبریز دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی نمایش پیوند
2 بررسی عوامل موثر بر اقدام به خودکشی دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی نمایش پیوند
3 اثربخشی ادوار تخصصی تکمیلی در سه سطح یادگیری، واکنشی، رفتاری مجتمع آموزشی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی نمایش پیوند
4 بررسی عوامل موثر بر افزایش انگیزش کارکنان در اجرای ماموریت های سازمانی دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مسائل و آسیب های اجتماعی، رفتارهای پرخطر نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آشنایی با نرم افزار PLS دانشگاه کاشان نمایش پیوند
2 نرم افزار AMOS دانشگاه کاشان نمایش پیوند
3 خانواده و الگوهای تربیتی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه جامعه شناختی نقش فرآیند اجتماعی در تبیین رفتارهای پرخطر 1399 پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران نمایش پیوند
2 بررسی نقش خانواده در بزهکاری فرزندان (مورد مطالعه: نوجوانان پسر شهر زنجان) 1395 پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران نمایش پیوند
3 مطالعه جامعه شناختی رابطه بین هویت قومی و پرخاشگری با تأکید بر تئوری به رسمیت شناسی اکسل هونت 1400 جامعه شناسی کاربردی نمایش پیوند
4 بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین اعتماد اجتماعی و میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهروندان شهر قزوین) 1400 مطالعات جامعه شناختی شهری نمایش پیوند
5 مطالعه‌ی جامعه شناختی نقش مداخله گرایانه‌ی سرمایه های فرهنگی و نمادین در تأثیرگذاری سرمایه ی اقتصادی بر بروز رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر تبریز 1400 مطالعات جامعه شناختی شهری نمایش پیوند
6 بررسی جامعه‏ شناختی سهم عوامل ساختاری و یادگیری اجتماعی در بزهکاری نوجوانان مناطق حاشیه‏ نشین شهر تبریز 1394 مطالعات جامعه شناختی شهری نمایش پیوند
7 مطالعه عوامل مؤثر بر تخلفات رانندگی در ایران 1400 فصلنامه علمی راهور نمایش پیوند
8 بررسی جامعه‌شناختی سهم مولفه‌های سرمایه‌اجتماعی در تبیین رفتارهای مخاطره‌آمیز (مورد مطالعه: جوانان 34-15 شهر تبریز) 1396 بررسی مسائل اجتماعی ایران نمایش پیوند
9 بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تبیین آگاهی سیاسی دانشجویان 1398 مطالعات رسانه های نوین نمایش پیوند
10 تبیین اجتماعی رانندگی مخاطره آمیز براساس سازه سرمایه اجتماعی 1399 پژوهش های روانشناسی اجتماعی نمایش پیوند
11 ساخت و روایی یابی مقیاس رفتارهای پر خطر با کاربرد نرم افزار Smart - PLS (مورد مطالعه: جوانان 34-15 سال شهر تبریز) 1396 فصلنامه اعتیاد پژوهی نمایش پیوند
12 بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر ارتباط و پیوستگی مردم شهر ارومیه با طبیعت دریاچه ارومیه (مورد مطالعه: شهروندان شهر ارومیه) 1396 مطالعات توسعه اجتماعی اجتماعی - فرهنگی موسسه آموزش عالی سبز نمایش پیوند
13 تبیین جامعه‌شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تبریز 1396 پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی نمایش پیوند
14 بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌ی فرهنگی و ارتباط و پیوستگی مردم شهر ارومیه با طبیعت دریاچه‌ی ارومیه 1394 فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات نمایش پیوند
15 سنجش میزان همسرآزاری و عوامل موثر بر آن با تاکید بر سرمایه اجتماعی 1391 مجله مسائل اجتماعی ایران نمایش پیوند
16 مطالعه جامعه شناختی گرایش به زیبایی با عمل جراحی پلاستیک و عوامل مرتبط با آن 1390 جامعه شناسی کاربردی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نگاهی جامعه شناختی به کارکردهای اخلاقی – عاطفی خانواده در ترمیم جامعه پذیری اخلاقی – عاطفی مجرمان و افراد با تاکید بر اندیشه های دورکیم و وبر 1395 اولین همایش ملی خانواده و مسائل نوپدید نمایش پیوند
2 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و طرد اجتماعی بر کیفیت زندگی( مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر پیرانشهر)، 1394 نخستین همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت نمایش پیوند
3 مدرینته و ازدواج 1394 دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی نمایش پیوند
4 نگاهی به علل طلاق با رویکردی جامعه شناختی 1394 دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی نمایش پیوند
5 بررسی جامعه شناختی پدیده طلاق و پیامدهای آن 1394 اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندی سازی اقشار آسیب پذیر جامعه نمایش پیوند
6 بررسی عوامل موثر بر بزهکاری مناطق حاشیه نشین براساس تئوری های جامعه شناختی 1393 اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی نمایش پیوند
7 تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر اعتیاد در ایران 1393 اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی نمایش پیوند
8 بررسی رابطه بین احساس فشار اجتماعی و گرایش به خودکشی (مورد مطالعه : جوانان شهر قزوین 1401 اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی نوپدید نمایش پیوند
9 مطالعه نقش سبک زندگی دینی در توسعه: اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب 1401 اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه نمایش پیوند
10 بازخوانی جامعه‌شناختی واقعه سبک زندگی دینی- اربعینی (حماسه حسینی) در جامعه: بنیان مهم بیانیه گام دوم انقلاب 1401 اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه نمایش پیوند
11 نقش عوامل دموگرافیکی در تبیین همسرآزاری 1393 همایش آسیب های اجتماعی زنان و خانواده نمایش پیوند
12 خانواده مامنی برای جامعه پذیری و مسئولیت پذیری کودکان 1391 پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان- تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی نمایش پیوند
13 بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روانی در بین نوجوانان شهر تبریز 1391 پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان- تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جامعه شناسی رفتارهای پرخطر اندیشه احسان نمایش پیوند
2 عشق و قدرت؛ نظریه و کنش تغییرات اجتماعی تیسا نمایش پیوند
3 زنان و سرمایه اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین نمایش پیوند
4 جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جامعه شناسی آموزش و پرورش دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین نمایش پیوند
2 بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین نمایش پیوند
3 روش تحقیق نظری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین نمایش پیوند
4 جامعه شناسی خانواده دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین نمایش پیوند
5 جامعه شناسی انحرافات اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین نمایش پیوند
6 کاربرد کامپیوتر با نرم افزار SPSS در علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین نمایش پیوند
7 مبانی جامعه شناسی (1) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کاربرد آمار با نرم افزار SPSS نمایش پیوند
2 روش تحقیق پیشرفته نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کسب عنوان دانشجوی برجسته و نمونه دانشگاه تبریز در مقطع کارشناسی 1386 دانشگاه تبریز نمایش پیوند
2 کسب عنوان دانشجوی نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان در مقطع دکتری تخصصی 1396 دانشگاه کاشان نمایش پیوند
3 مقاله منتخب در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی 1393 تهران: کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 واکاوی زمینه ها و پیامدهای تخریب آثار تاریخی (مورد مطالعه: ساباط عبید زاکانی قزوین) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین نمایش پیوند