چهارشنبه 13 اسفند 1393

پروفایل شخصی - سید ابوالحسن نائینی

تاریخ تولد : 1333

صندوق پستی : 288

شماره اتاق : 419

شماره تلفن دفتر : 8371102

وبگاه شخصی :

رایانامه : Naeini_h at ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی عمران

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 50928


مدارک و رشته تحصیلی
ردیف عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 کارشناسی مهندسی عمران 1978 1982 آمریکا ---
2 کارشناسی ارشد- مهندسی عمران- ژئوتکنیک 1982 1984 آمریکا ---
3 دکتری مهندسی عمران-ژئوتکنیک 1374 1379 دانشگاه علم و صنعت ایران ---