۲۹ اسفند ۱۳۹۷
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی برق- کنترل
  • تاریخ تولد : 1367/01/01
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 490
  • شماره تلفن دفتر : 33901283
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : sahosseini@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک 1385 1389 دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک - تکنولوژی ادوات نیمه هادی 1389 1391 دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 دکتری مهندسی برق - الکترونیک - افزاره های نیمه هادی 1391 1395 دانشگاه تهران نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 میکرو و نانوسیستمهای الکترومکانیکی (MEMS & NEMS) نمایش پیوند
2 نانو الکترونیک - NANO-Electronics نمایش پیوند
3 حسگرهای زیستی Bio-Sensors نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فرصت مطالعاتی 2015 2016 University of Twente, The Netherlands نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Effects of different anionic dopants on the charge storage properties of binder less polypyrrole/vertically aligned carbon nanotube composites 2018 2018 Electrochimica Acta, IF=5.1 نمایش پیوند
2 Microfluidic device for label-free quantitation and distinction of bladder cancer cells from the blood cells using micro machined silicon based electrical approach suitable in urinalysis assays 2017 2017 journal of pharmaceutical and biomedical analysis, Impact Factor=3.5, Q1 ---
3 Nanoelectromechanical Chip (NELMEC) Combination of Nanoelectronics and Microfluidics to Diagnose Epithelial and Mesenchymal Circulating Tumor Cells from Leukocytes 2016 2016 Small, Impact Factor=8.5, Q1 نمایش پیوند
4 Monitoring the spreading stage of lung cells by silicon nanowire electrical cell impedance sensor for cancer detection purposes 2015 2015 Biosensors and Bioelectronics, Impact Factor=7.5, Q1 ---
5 Formation of homogenous nanofibers using silicon microneedle 2012 2012 Microsystem Technologies, Impact Factor=1 ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Label Free Detection of Epithelial and Mesenchymal CTCs by Combination of Size Filtration and Impedance Measurement in a microfluidic approach سخنرانی Oral 2016 BIOSENSORS, SWEDEN نمایش پیوند
2 Micro and Nano-machining Suitable for Micro-fluidic Silicon-based Electronic Device Fabrication سخنرانی Oral 2016 First national congress on Microfluidics and its application in medicine and engineering نمایش پیوند
3 Label Free Discrimination of CTCs from Whole Blood by Electrically Characterization and Size Filtration of Blood Cells سخنرانی Oral 2016 6th International Conference on Nanostructures (ICNS6) نمایش پیوند
4 Integrated Nano biosensor for drug resistance assaying of cancer cells by functional correlation between microtubules and membrane Poster 2016 Biosensors نمایش پیوند
5 The effect of entrapped Ni particles on the resistance and current density of MWCNTs Poster 2014 2nd International Conference on Nanotechnology نمایش پیوند
6 Fabrication of Silicon microneedle spinneret to realize uniform nanofibers Poster 2012 Proceedings of the 4th International Conference on Nanostructures نمایش پیوند
7 Diffraction micro and nano-lithography by Talbot effect Poster 2012 ICNN نمایش پیوند
8 Palladium–Doped SnO2 Nanostructure Thin Film Prepared Using SnCl4 Precursor for Gas Sensor Application Poster 2012 Proceedings of the 4th International Conference on Nanostructures نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الکترونیک 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند
2 الکترونیک 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند
3 فیلتر و سنتز مدار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند
4 مدارهای الکتریکی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند
5 مبانی مهندسی برق 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند
6 اصول سیستمهای مخابراتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند
7 سیستمهای دیجیتال 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مکاترونیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند