• دانشکده : علوم پایه
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • درجه علمی : استادیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد : 1358
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق : 612
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : azami@sci.ikiu.ac.ir