• دانشکده : علوم پایه
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • درجه علمی : استادیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد : 1363
  • صندوق پستی : 34149-1681
  • شماره اتاق : 612
  • شماره تلفن دفتر : 0283390122
  • وبگاه شخصی : http://ikiumath.blogfa.com/
  • رایانامه : sajjad.robati@gmail.com

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1381 1385 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد 1385 1387 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
3 دکتری 1388 1391 دانشگاه تهران ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 نظریه گروه های متناهی ---
2 نظریه سرشت گروه ---
3 ترکیبیات جبری ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Products of conjugacy classes and products of irreducible characters in finite groups ISI 2013 Turkish Journal of Mathematics نمایش پیوند
2 On Products of Irreducible Characters and Products of Conjugacy Classes in Finite Groups ISI 2013 Communications in Algebra نمایش پیوند
3 Product of Conjugacy Classes in Certain p-groups USA 2013 International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra نمایش پیوند
4 Powers of irreducible characters and conjugacy classes in finite groups ISI 2014 Journal of Algebra and Its Applications نمایش پیوند
5 Some Connection between powers of conjugacy classes and degrees of irreducible characters in solvable groups ISI 2016 Bulletin of the Iranian Mathematical Society نمایش پیوند
6 Real-Imaginary Groups submitted ---
7 The power graph on the conjugacy classes of a finite group ISI 2016 Acta Mathematica Hungarica نمایش پیوند
8 Non-real groups with exactly two conjugacy classes of the same size submitted ---
9 subgroups generated by a conjugacy class in finite groups submitted ---
10 Nearly Rational Frobenius Groups submitted ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ضرب کلاس های تزویج در گروه های متناهی 1388 کنفرانس بین المللی نظریه گروه ها-دانشگاه فردوسی مشهد  دریافت فایل Download ---
2 کلاس های تزویج و سرشت های تحویلناپذیر 1392 کنفرانس بین المللی نظریه گروه ها-دانشگاه گرگان ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جبر ---
2 ریاضی عمومی 1 ---
3 ریاضی عمومی 2 ---
4 معادلات دیفزانسیل ---
5 ریاضیات مهندسی ---
6 جبرخطی ---
7 مبانی جبر ---
8 مبانی ریاضیات ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریاضیات مهندسی پیشرفته ---
2 جبر پیشرفته ---
3 نظریه حلقه و مدول ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 رده بندی CIS-گروه های غیر ساده بهمن - 92 رحیمه عباس پور - کارشناسی ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عضو کمیته اجرائی کنفرانس بین المللی نظریه گروه ها 1389 1389 دانشگاه تهران ---
2 دبیرهشتمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف 1390 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دانشجوی نمونه دانشگاه تهران 1391 وزارت علوم ---
2 رتبه اول آزمون ورودی دکتری دانشگاه تهران 1388 ---