• دانشکده : علوم پایه
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • درجه علمی : مربی
  • آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
  • تاریخ تولد : 1361/3/28
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق : 683
  • شماره تلفن دفتر : 028-339013
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : algebra_mahdi@yahoo.com