• دانشکده : علوم پایه
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • درجه علمی : استادیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد :
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق : 682
  • شماره تلفن دفتر : 33901201
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : oveisiha@sci.ikiu.ac.ir

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف ---
2 کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف ---
3 دکتری دانشگاه اصفهان ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 1387 1388 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 1390 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 Nonlinear Analysis ---
2 Nonsmooth Optimization ---
3 Variational Inequalities ---
4 Vector Optimization نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 A short course on Vector Optimization 2013/1/19 2013/1/22 University of Tehran ---
2 Workshop on Optimization and its Application in Medicine (WOAM2016) 1395/4/23 1395/4/24 IPM, Tehran ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Vector optimization problem and generalized convexity 2012 Journal of Global Optimization (ISI) ---
2 Generalized Minty vector variational-like inequalities and vector optimization problems in Asplund spaces 2013 Optimization Letters (ISI) ---
3 Super efficient solutions for set-valued maps 2013 Optimization (ISI) ---
4 On Characterization of Solution Sets of Set-valued Pseudoinvex Optimization Problems 2014 Journal of Optimization Theory and Applications (ISI) ---
5 Scalarized solutions of set-valued optimization problems and generalized variational-like inequalities 2016 Filomat (ISI) ---
6 Scalarization approach for approximation of weakly ecient solutions of set-valued optimization problems 2016 Cogent Mathematics (ISI) ---
7 Pseudoconvex Multiobjective Continuous-time Problems and Vector Variational Inequalities 2016 Int. J. Industrial Mathematics نمایش پیوند
8 SOME METRIC CHARACTERIZATIONS OF WELL-POSEDNESS FOR HEMIVARIATIONAL-LIKE INEQUALITIES 2017 Journal of Nonlinear Functional Analysis نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Subdifferential characterization of generalized convex functions 2009 The 2nd International Conference on Nonlinear Analysis and Optimization, Isfahan ---
2 Analysis of urban network Sistan and Baluchistan 2010 4th International Congress of the Islamic World Geogeraphers, Zahedan ---
3 ON CHARACTERIZATION OF SOLUTION SETS OF SET-VALUED K-PSEUDOINVEX OPTIMIZATION PROBLEM 2013 International Conference on Operations Research and Optimization, Tehran ---
4 Minty Variational Inequalities and Set-Valued Optimization Problems 2014 The 45th Annual Iranian Mathematics Conference, Semnan ---
5 Non Smooth Variational-like Inequalities and Set-Valued Optimization Problems 2014 The 21th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, Hamedan ---
6 On Generalized Variational-like Inequalities and Set-valued Optimization Problems 2015 Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Sciences (MCO 2015), Metz, France ---
7 An Equivalence Result for Well-Posedness of Hemivariational-like Inequalities 2015 The 3nd International Conference on Nonlinear Analysis and Optimization, Isfahan ---
8 Approximation of weak efficient solutions in set-valued optimization problems 2016 The 1st National Conference on Optimization and Decision Sciences, Babolsar, ---
9 Strong well-posedness for a class of hemivariational inequalities 2016 International Conference on Operations Research-Analytical Decision Making , Hamburg, Germany ---
10 Generalized convexities for multiobjective continuous-time problems and vector variational inequalities 2016 9th International Iranian Operation Research conference, Shiraz ---
11 The Exact Penalty Principle for Set-Valued Maps 2017 The 22th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, Bonab نمایش پیوند
12 METRIC CHARACTERIZATIONS OF STRONG WELL-POSEDNESS FOR MULTIVALUED VARIATIONAL INEQUALITIES 2017 The 5th Seminar on Functional Analysis and its Applications, Zanjan نمایش پیوند
13 Nonlinear scalarization of set-valued optimization problems with variable ordering structure 2017 International Conference on Analysis and its Applications, Aligarh, India نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه ریاضی 1393/2/9 1395/2/22 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---