• دانشکده : علوم پایه
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • درجه علمی : استادیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد :
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق : 706
  • شماره تلفن دفتر : 8371210
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : barikbin@ikiu.ac.ir