• درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات عربی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 830
  • شماره تلفن دفتر : 33901630
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : torkashvand@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1380 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی 1384 1386 دانشگاه تهران ---
3 دکتری زبان و ادبیات عربی 1386 1389 دانشگاه تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1386 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 کارشناسی رشته های علوم قرآن و حدیث،فقه،فلسفه 1386 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 کارشناسی ارشد رشته های علوم قرآن و تاریخ 1391 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی 1391 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی 1393 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 دکتری زبان و ادبیات عربی 1395 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 معنی شناسی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 واکاوی چیستی معنا و زیبایی در «قصیدة النثر» 1396 پژوهش ادبیات معاصر جهان - دانشگاه تهران ---
2 تحلیل کارکرد بافت و گفتمان عاطفی در درک متون ادبی(مطالعه ی موردی آثار جبران خلیل جبران) 1394 لسان مبین ---
3 کاربرد تحلیل گفتمان انتقادی در ترجمه از عربی به فارسی 1394 جستارهای زبانی ---
4 معنا در شعر عربی: از توصیف تا تولید 1394 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت ---
5 تک معنایی و چند معنایی در خوانش شعر معاصر عربی 1393 لسان مبین ---
6 تحلیل مقایسه ای سازوکار قرینه و بافت زبانی در فهم متن 1393 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی ---
7 رویکرد متن محور در نظریه پردازی های مجله لبنانی شعر با تکیه بر اندیشه های ادونیس 1392 زبان پژوهی ---
8 تعادل بافتی در ترجمه از عربی به فارسی(با رویکرد کاربردشناسی) 1392 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی ---
9 بلاغة المخاطب بین القدم و الحداثة 1395 اللغة العربیة و آدابها(پردیس فارابی دانشگاه تهران) ---
10 تحلیل هرمنوتیکی نقش عناصر فرهنگی در درک زیبایی شناسیک شعر عربی قدیم 1395 پژوهش های ادبیات تطبیقی(دانشگاه تربیت مدرس) ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 درآمدی بر معنی شناسی در زبان عربی 1394 سمت ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دروس عربی رشته های علوم قرآن و حدیث،فقه،فلسفه و حکمت 1386 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)،دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی ---
2 تاریخ ادبیات معاصر 1386 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 تاریخ ادبیات و متون دوره عباسی 1386 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 معنی شناسی 1394 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ ادبیات و متون دوره عباسی(کارشناسی ارشد) 1392 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 ادبیات تحلیل(کارشناسی ارشد) 1394 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 تاریخ ادبیات معاصر(کارشناسی ارشد) 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 نقد ادب معاصر (دکتری) 1395 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 کارکرد اجتماعی شعر ازدیدگاه منتقدان برجسته معاصر عرب مهران گرامی،کارشناسی ارشد ---
2 مفهوم و کارکرد " رؤیا " در شعر و نقد مدرن عربی معصومه افراز،کارشناسی ارشد ---
3 ترجمه کتاب ( حیاتی فی الشعر ) اثر صلاح عبدالصبور اکبر زمانی،کارشناسی ارشد ---
4 تحلیل معنایی عناوین قصائد شعر نو عراق ( بدر شاکر السیاب ، نازک الملائکه - عبدالوهاب البیاتی ) زهره محمدی کارشناسی ارشد ---
5 ترجمه کتاب "فن المقاله" اثر محمد یوسف نجم صدیقه بغدادی،کارشناسی ارشد ---
6 نقش بافت فرهنگی در فهم متون روایی معاصر عرب (مطالعه موردی رمان عصفور من الشرق اثر توفیق الحکیم) حسین ستاروند،کارشناسی ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد مشاور انجمن علمی زبان و ادبیات عربی 94/9/1 تاکنون معاونت فرهنگی ---
2 استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده علوم انسانی 93/11/1 تاکنون اداره شاهد و ایثارگر ---
3 دبیر اجرایی کارگاه تخصصی و بین المللی تحلیل الخطاب: النظریة و التطبیق با حضور دکتر محمد الشاوش از کشور تونس 95/10/14 95/10/15 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جزوه تاریخ ادبیات عربی دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عربی ---
2 جزوه نقد ادبی ---
3 جزوه ادبیات تطبیقی ---