• دانشکده : علوم پایه
  • گروه آموزشی : فیزیک
  • درجه علمی : دانشیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد : 1346
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر : 0283390125
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : yahaghi@sci.kiu.ac.ir

<p>&nbsp;</p> <div align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; text-autospace: ">&nbsp;</div>

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری مهندسی هسته ای 1379 1385 دانشگاه صنعتی امیر کبیر ---
2 فوق لیسانس مندسی هسته ای 1376 1379 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ---
3 مهندسی برق مخابرات 1365 1370 دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 درمان و تراپی ---
2 پردازش تصویر ---
3 تست های غیر مخرب و جوش ---
4 شبکه عصبی و درمان ---
5 آثار هنری و تست های غیر مخرب ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شبیه سازی اثر تشعشات فضایی بر پلاکت های خون 1392 مجله سنجش و ایمنی پرتو ---
2 اثر مقدار سزیم 137 ورودی به بدن در جذب آن در بافت 1390 1392 مجله سنجش و ایمنی پرتو ---
3 , An exhaustive criterion for estimating quality of images in electrical impedancetomography with application to clinical imaging 2013 J. Vis. Commun. Image ---
4 بررسی تغییرات بافت های خونی بر اثر افزایش پرتوگیری افراد در فضا 1392 1392 فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و فضایی ---
5 , Assessment of Contrast Positioning Effects on Reconstructed Images of Elliptical Models in EIT Applying Different Current Patterns 2012 Journal of Applied Sciences ---
6 تخمین سزیم جذبی در ماهی نقره‌ای دریا (سی باس) با استفاده ازمدل چند بخشی و شبکه عصبی 1391 مجله علوم و فنون هسته ای ---
7 بازیابی و تشخیص نقوش بشقاب مفرغی عتیقه لرستان با استفاده از تست‌های غیر مخرب و پردازش تصویر 1391 مجله علوم و فنون هسته ای ---
8 Study of infusion rate injection profiles on bolus tracking parameters by Monte Carlo simulationو 2011 International Journal of the Physical Sciences ---
9 تشخیص آسیب با فت با استفاده ار پارامترهای انتقال در در تصویر برداری تشدید مغناطیسی 1389 فصلنامه مهندسی پزشکی – زیستی ---
10 Three dimensional mapping of non-complex specimens by image processing and optical density evaluation of digitized radiographs 2009 Insight ---
11 Leakage from blood brain barrier: Effect of injection profile on plasma and extravascular concentration 2006 nternational Journal of Scientific Research (IJSR ---
12 Estimation of Contrast Agent Concentration in Intra- and Extra-Vascular Spaces of Brain Tissue 2006 Mathematical Bioscience ---
13 تخمین نفوذپذیری از روی تصاویر تشدید مغناطیسی با استفاده از شبیه سازی عبور ماده کنتراست از سد خونی-مغزی آسیب دیده 1384 نشریه علمی و پژوهشی امیرکبیر ---
14 Pre-optimization of Radiotherapy Treatment Planning: an Artificial Neural Network Classification Aided Technique 1999 Physics in Medicine & Biology ---
15 محاسبه ضرایب انتقال در سبزیجات ریشه‌ای برای سزیم 137 1394 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست ---
16 Design detection in cultural heritage Lorestan plate using the shape-from-shading method 2015 Insight ---
17 بررسی پارامترهای موثر بر انتقال جرم در مویرگهای مغز با استفاده از روششبکه بولتزمن ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیکمدرس ---
18 Defect Detection Improvement of Digitised Radiographs by Principal Component Analysis with Local Pixel Grouping 2015 J Nondestruct Eval ---
19 Enhanced radiographic imaging of defects in aircraft structure materials with the dehazing method 2015 Nondestructive Testing and Evaluation ---
20 Using Total Variation Denoising for Detecting Defects in Industrial Radiography 2015 Insight ---
21 مقایسه روش های تجزیه مد تجربی و موجک در تشخیص تر کهای جوشکاری 2014 مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر ---
22 Estimation of contrast agent concentration in intra- and extra-vascular spaces of brain tissue 2006 Mathematical Bioscience ---
23 Leakage from blood brain barrier: Effect of injection profile on plasma and extravascular concentration 2006 International Journal of Scientific Research ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدلسازی تاثیر تشعشعات فضایی بر پلاکت‌های موش 1392 سومین کنفرانس بررسی تشعشعات فضایی، 3-5 دی 1392، تهران ---
2 محاسبه و بهبود نفوذپذیری با روش مد تجربی تجزیه ای تصاویر در تصویربرداری تشدید مغناطیس 1392 هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، زنجان 19-21 شهریور 1392 ---
3 پیش بینی مقدار جذب ماده پرتوزای سزیم 137در سیب در صورت رخداد حادثه هسته‌ا‌ی 1392 شانزدهمین کنفرانس ملی بهداشت محیط تبریز 11 -9 مهر 1392 ---
4 تخمین ید پرتوزای بدن بر اثر سوانح هسته‌ای و آلودگی پرتوی هوا 1392 اولین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست، 25 آبان1391 ---
5 مدلسازی جذب نانو ذرات ید در بدن بر اثر حوادث هسته ای 1390 اولین کنفرانس نانومواد و نانو تکنولوژی ---
6 بررسی تغییر بافت خونی به علت افزایش پرتوگیری افراد در فضا دی 1391 دومین کنفرانس ملی تشعشات فضایی نمایش پیوند
7 Cultural heritage object identification by radiography nondestructive method and digital image processing 2010 Conference on Experimental Mechanics نمایش پیوند
8 Film and digital radiography techniques for nondestructive testing of gas turbine blades in power generation industry 2010 International Conference on Experimental Mechanics نمایش پیوند
9 ارزیابی شبیه سازی آماری بافت و اثر تبادل آب در تصویر برداری تشدید مغناطیسی با روش‌های عددی 1388 هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، نمایش پیوند
10 بررسی اثر تابع تزریق بر پارامترهای متوسط زمان عبور و نرخ خون مغزی در تصویربرداری MRI 1387 پنجمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران نمایش پیوند
11 بررسی اثر تبادل آب بر زمان استراحت موثردر تصویر برداری تشدید مغناطیسی با استفاده از مدل‌ لی 1387 شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، نمایش پیوند
12 "،بهینه‌سازی محاسبات طراحی درمان سرطان در پرتودرمانی با اشعه گاما با استفاده از شبکه عصبی"، 1387 همایش سرطان از پیشگیری تا نوتوانی، نمایش پیوند
13 آموزش پرستاران شاغل در بخش رادیوتراپی مطابق با آخرین سرفصل‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)" 1387 همایش سرطان از پیشگیری تا نوتوانی، نمایش پیوند
14 Error Estimation of Injection Profiles on Mean Transit Time and Cerebral Blood Flow International Conference on Intelligent & Advanced Systems KL Convention Centre نمایش پیوند
15 Estimation of Abnormal Cardiac Capillary with Simulation of Contrast Agent molecules crossing with Statistical and Methods”, , 2006 Proceedings of 7th Iran Bio-physical Chemistry Conference نمایش پیوند
16 Estimation of Blood Brain Barrier Permeability by Statistical and Analytical Methods”, , 2005 Proceedings of EMBEC 05 نمایش پیوند
17 Leakage from Blood Brain Barrier: Effect of Injection Profile on Plasma and Extravascular Concentrations”, 2005 ICBMP-IEEE conference on Biomedical Engineering نمایش پیوند
18 شبیه سازی عبور ماده کنتراست از سد خونی-مغزی آسیب دیده با روشهای آماری 1382 11 امین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران؛ نمایش پیوند
19 A Simulation to Tissue Homogeneity Model for Capillary of Brain By Statistical Method 2003 IEEE-EMBS APBME conference نمایش پیوند
20 Geometric Moments and Artificial Neural Network in Pre-optimization of Radiotherapy Treatment Planning 2004 Amir Kabir University نمایش پیوند
21 مقایسه روش های تجزیه مد تجربی و موجک در تشخیص تر کهای جوشکاری 1394 ---
22 Effect of red blood cell on mass transfer in brain capillary 2016 22nd Iranian Conference of Biomedical Engineering ---
23 مقایسه روشهای مبتنی بر لبه یابی برای آشکارسازی عیوب جوش در رادیوگرافی صنعتی 1387 پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الکترونیک کاربردی * 1000 آرنا ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الکترونیک 1 1385 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 الکترونیک 2 1386 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 الکترومغناطیس 1 1387 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 الکترومغناطیس 2 1387 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 مدارهای الکترونیکی 1389 1392 دانشگاه صنعتی امیر کبیر ---
6 الکتریسیته ومغناطیس 1385 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 مکانیک 1385 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 آز الکترونیک 1373 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
9 کاربرد کامپیوتر در فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مباحث ویژه هسته ای دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 فیزیک محاسباتی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 ساختار هسته دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تشخیص طرح، عیوب و آسیب‌های آثار هنری به کمک رادیوگرافی 1387 1388 محل:سازمان انرژی اتمی ایران- مرکز نظام ایمنی هسته ای ---
2 تخمین مقدار جذب سزیم بافت با استفاده از مدل چندبخشی 1389 1389 محل:سازمان انرژی اتمی ایران- مرکز نظام ایمنی هسته‌ای ---
3 بررسی اثرات بیولوژیکی استرانسیم در بدن موجودات زنده 1391 1391 محل:سازمان انرژی اتمی ایران- مرکز نظام ایمنی هسته‌ای ---
4 تشخیص آسیب بافت با استفاده از ثابت های انتقال در تصویربرداری تشدید مغناطیسی 1388 1388 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 یاشار نوحی، شبیه سازی جابجایی مغناطش با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی هسته ای 1386 1388 یاشار نوحی- کارشناسی ارشد ---
2 محاسبه تابع پاسخ بدن و ثابت های انتقال بافت برای جذب ید رادیو اکتیویته با استفاده از مدل چند بخشی 1389 1391 سمیه بذرپاچ - کارشناسی ارشد ---
3 ، بررسی جذب سزیم در بافت و مواد با استفاده از مدل چند بخشی 1389 1391 فاطمه عبدالکریمی- کارشناسی ارشد ---
4 تخمین ضریب انتقال بافت سرطانی با روش مد تجربی تجزیه ای تصاویر در تصویر برداری تشدید مغناطیسی 1390 1392 دانشگاه آزاد تهران مرکز- کارشناسی ارشد ---
5 پیش بینی مقدار جذب سزیم 137 در گیاهان و خاک با استفاده از مدل‌ها‌ی پخش آن در هوا 1390 1392 نجمه بهمن آبادی- کارشناسی ارشد ---
6 بررسی و مدل سازی تشعشعات فضایی یون ساز بر بدن موجودات زنده 1391 1392 علیرضا حکیما ---