• دانشکده : علوم پایه
  • گروه آموزشی : آمار
  • درجه علمی : دانشیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد : 1354
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق : 676
  • شماره تلفن دفتر : 8371379-02
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : fallah@ikiu.ac.ir

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری آمار 1383 1388 دانشگاه تربیت مدرس تهران ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پیوند آماری رکوردها و بکارگیری آن در بهنگام‌سازی چارچوب کارگاه‌های کشور 1386-1387 پژوهشکده آمار ایران ---
2 بررسی روشهای تولید و ساماندهی آمار صنایع فرهنگی 1389 مرکز آمار ایران ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارگاه آموزشی پایگاههای علمی Scientific search engines, ISI, Alert Endnote پژوهشکده آمار ایران ---
2 کارگاه آموزشی آمار محیط زیست پژوهشکده آمار ایران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بحثی پیرامون روشهای کلاسیک مدلسازی ---
2 داده‌کاوی و روشهای آماری کاوش اندیشه آماری ---
3 یک برآوردگر ماکسیمم درستنمایی تقریبی برای پارامتر چولگی در توزیع چوله نرمال مجله علوم دانشگاه تهران ---
4 پیوند رکورهای فارسی با داده‌های گم شده پژوهشهای آماری ایران ---
5 Bayesian Regression Analysis with Linked Data Statistical Papers ---
6 برآورد بیزی تابع تاوان در آزمون همگنی مدلهای آمیخته علوم آماری ایران ---
7 بحثی پیرامون مفهوم تقارن و عدم تقارن اندیشه آماری ---
8 کاهش خطای مدلسازی به کمک میانگین‌گیری بیزی اندیشه آماری ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقدمه‌ای بر تحلیل داده‌های حجیم ---
2 میانگین‌گیری بیزی مدلهای رگرسیون ---
3 تعمیمی بر توزیع چوله نرمال ---
4 آسیب شناسی معیارهای مطلوبیت مدل ---
5 پیوند رکوردهای فارسی و کاربرد آن در سرشماری‌های کارگاهی ---
6 A Simple Closed Form Maximum Likelihood Estimator for Skewness Parameter in Skew Normal Distribution ---
7 پیوند رکوردهای سرشماری عمومی نفوس‌و مسکن 1385و نمونه‌گیری از هزینه و درآمد خانوار ---
8 مقدمه‌ای بر افشای اطلاعات ---
9 آزمون همگنی مدلهای آمیخته ---
10 داده‌کاوی و مشکل داده‌های حجیم ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آمار و احتمال 1389 2000 دانشگاه کردستان ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روشهای چند متغیره - دوره دکتری سنجش دانشگاه علامه طبابایی ---
2 تحلیل عاملی - دوره دکتری سنجش دانشگاه علامه طباطبایی ---
3 روشهای گسسته - دوره دکتری سنجش دانشگاه علامه طباطبایی ---
4 آمار و احتمال مهندس - دوره دکتری مهندسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ---
5 آمار استنباطی پیشرفته - دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ---
6 روشهای آماری - دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ---
7 استنباط آماری 1 - دوره کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 استنباط آماری 2- دوره کارشناسی ارشد آمار ریاضی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
9 مباحث مخصوص( مدلسازی بیزی)- دوره کارشناسی ارشد آمار ریاضی ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه آمار 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نفر اول آزمون ورودی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس(گرایش استنباط) در سال1383 دانشگاه تربیت مدرس تهران ---