• دانشکده : علوم پایه
  • گروه آموزشی : فیزیک
  • درجه علمی : دانشیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد : 1344/06/01
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر : 33901309
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : bazrafkan@ikiu.ac.ir

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1363 1368 دانشگاه شهید بهشتی - تهران - ایران ---
2 کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه تهران - تهران- ایران ---
3 دکتری فیزیک 1379 1383 انسیتو فیزیک و تکنولوژی مسکو - مسکو - روسیه ---