• دانشکده : علوم پایه
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • درجه علمی : استادیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد : 1347
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق : 682
  • شماره تلفن دفتر : 8371202
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : e_vatandoost@ikiu.ac.ir

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ریاضی محض 1366 1370 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد ریاضی محض 1371 1373 دانشگاه تربیت معلم تهران ---
3 دکتری ریاضی محض 1384 1389 دانشگاه اصفهان ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 نظریه ی گروه ها ---
2 نظریه ی گراف ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Which Cayley graphs are integral 1387 1388 THE ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS ---
2 On the commuting graph of ringss 1386 1388 Journal of Algebra and Its Applications ---
3 STARLIKE TREES WITH MAXIMUM DEGREE 4 ARE DETERMINED BY THEIR SIGNLESS LAPLACIAN SPECTRA 1388 1389 Electronic Journal of Linear Algebra ---
4 Integral Quartic Cayley Graphs On Abelian Groups 1389 1390 THE ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 280 مساله در نظریه گروه ها 1383 1000 سایه گستر ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریاضی عمومی (1),(2),(3) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 جبر (1), (2),(3) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 جبر خطی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 معادلات دیفرانسیل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مبانی ریاضی دانشگاه پیام نور ---
6 نظریه گراف دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نظریه گراف 89 90 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه ریاضی اسفند 1374 مرداد 1378 ---
2 مدیر امور اداری دانشگاه دیماه 1380 شهریور 1384 ---
3 معاون آموزشی دانشکده علوم پایه فروردین 1390 ---