• دانشکده : علوم پایه
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • درجه علمی : استاد
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد : 1345
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی : http://abbasbandy.com
  • رایانامه : abbasbandy@yahoo.com