۲۲ آبان ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
 • درجه علمی : دانشیار
 • گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
 • تاریخ تولد :
 • نشانی :
 • شماره اتاق : 755
 • شماره تلفن دفتر : 33901893-028
 • وبگاه شخصی :
 • رایانامه : vakilifard@hum.ikiu.ac.ir
 • نسخه انگلیسی (English)

 

 • عضو شورای سیاستگذاری آزمون سامفا
 • عضو حقیقی شورای علمی بنیاد سعدی
 • سردبیر دو فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان"
 • عضو حقیقی شورای برنامه ریزی درسی دفتر تألیف کتاب های درسی آموزش و پرورش
 • عضو شورای عالی برنامه ریزی درسی و تألیف منابع آموزشی بنیاد سعدی
 • عضو کارگروه منابع درسی، کرسی های زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری آموزشکاوی زبانهای دوم 2003 2008 دانشگاه مونترال کانادا ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اجرای کارگاه آموزش زبان فارسی ویژه اساتید دانشگاه های آلماتی، قزاقزستان 1391 آلماتی، قزاقزستان ---
2 اجرای کارگاه آموزش زبان فارسی. ایران، دانشگاه فردوسی مشهد 1393 ایران، دانشگاه فردوسی مشهد ---
3 طراحی و اجرای دو کارگاه آموزش زبان فارسی، ویژه اساتید زبان فارسی. ایران، دانشگاه رازی کرمانشاه 1393 ایران، دانشگاه رازی کرمانشاه ---
4 سازماندهی و اجرای دوره تربیت مدرس ویژه اساتید آموزش زبان فارسی.ترکیه، آنکارا 1394 ترکیه، آنکارا ---
5 اجرای کارگاه آموزش زبان فارسی ویژه اساتید دانشگاه های تاشکند، ازبکستان 1397 تاشکند، ازبکستان ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 صدف ( لوح فشرده صدای دلنشین فارسی ) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 بازبینی محتوای دوره‌ی مقدماتی آموزش مجازی زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 فارسی برای هدفهای دانشگاهی یا هدفهای ویژه ---
2 طراحی و ارزشیابی راهبردهای تدریس ---
3 تهیه و تدوین متون درسی زبان فارسی ---
4 بکارگیری فناوریهای نوین در آموزش و یادگیری زبان فارسی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کدام زبان فارسی را به غیر فارسی زبانان آموزش دهیم؟ 1378 نامه پارسی ---
2 واکاوهای خطاهای آوایی فارسی زبانان در فراگیری زبان فرانسه 1381 پژوهش زبانهای خارجی ---
3 Les effets de la carte conceptuelle hiérarchique sur la compréhension littérale et inférentielle de textes informatifs en langue seconde 2011 The Canadian Modern Language Review ---
4 راهبردهای یادگیری زبان فارسی:ارتباط بین ملیت با بکارگیری راهبردها در میان فارسی آموزان غیرایرانی 1393 جستارهای زبانی ---
5 Exploring Vocabulary Learning Strategies in American English File Course Books 2015 English for Specific Purposes ---
6 سبک های غالب یادگیری ادراکی یادگیرندگان زبان فارسی در محیط زبان دوم 1394 جستارهای زبانی ---
7 Compréhension de Texte en Langue Etrangère: Elaboration d’un Modèle de Facteurs en Jeu 2016 Recherches en Langue et Littérature Françaises ---
8 سبکهای غالب یادگیری ادراکی زبان آموزان فارسی در کشورهای غیرفارسی زبان 1394 زبان شناخت ---
9 آموزش شبکه های فعلی زبان فارسی: مقایسه عملکرد فارسی آموزان غیرایرانی در پاسخگویی به پرسش های استنتاجی و جایگزینی 1395 زبان پژوهی ---
10 تهیه و تدوین درس نامه جامع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان برمبنای چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی در سطوح پایه و پیشرفته 1395 مقالات برتر نخستین همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان ---
11 بررسی خطاهای املایی در نوشتار متون انگلیسی دانش آموزان فارسی زبان با توجه به متغیر دوره تحصیلی و جنسیت 1395 فصلنامه نوآوری های آموزشی ---
12 تاثیر تربیت شنوایی بر کارکردهای اجتماعی مهارت شنیداری دانش آموزان دو زبانه ی کردی - فارسی 1395 جستارهای زبانی ---
13 نقش اضطراب در به کارگیری راه بردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه ای هوش شناختی ١٣٩٥ زبان شناخت ---
14 تدوین مدل خود سامانه انگیزشی برای یادگیرندگان زبان فارسی به عنوان زبان دوم 1396 پژوهش در نظامهای آموزشی ---
15 درک متون کهن روایی فارسی با راهبرد نگاشت داستانی با تکیه بر کلیه و دمنه 1396 کهن نامه ادب پارسی ---
16 Learning Persian vocabulary through readingThe effects of noticing and computerized dynamic assessment 1397 COGENT EDUCATION ---
17 Pour un enseignement efficace de la comprhension en lecture une trousse dintervention soutenue par les recherches 1397 Recherches en Langue et Litt rature Fran aises ---
18 خودآرمان ، خودباید ، انگیز یکپارچه وانگیزههای ابزاری در میان فارسی آموزان غیرایرانی بررسی موردی زبان آموزان چینی و کره ای 1397 جستارهای زبانی ---
19 تاثیر آموزش به شیوهی معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی 1397 زبان پژوهی ---
20 طراحی و اعتبار بخشی آزمون استاندارد زبان فارسی (برپایه چهار مهارت زبانی 1397 جستارهای زبانی ---
21 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان برای اهداف دانشگاهی، ارزیابی کتاب درسی در حوزه ی علوم اجتماعی ١٣٩٨ پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اثرات نقشه مفهومی بر روی درک متون اطلاع رسان در یادگیرندگان زبانهای دوم 1385 دومین کنفرانس بین المللی نقشه های مفهومی - تهران ---
2 آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان - ویژگی های یک مدرس کارآمد 1390 نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی ---
3 بررسی روایی و پایایی آزمون های بسندگی زبان فارسی 1391 سمینارعلمی - کاربردی آموزش زبان فارسی به اسپانیایی زبانان - اسپانیا ---
4 تجزیه و تحلیل خطاهای نحوی فارسی آموزان چینی 1393 نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی - مشهد ---
5 ضرورت طراحی چارجوبی مرجع برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1393 همایش ایران شناسی در فرانسه تجربه دیروز و چشم انداز فردا - فرانسه ---
6 تاثیر به کارگیری رویکرد شناختی در آموزش فعل های زبان فارسی به فارسی آموزان خارجی 1394 سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی - مشهد ---
7 بررسی مقابله ای تصاویر به کار رفته در کتاب های فارسی بیاموزیم و زبان فارسی از منظر نشانه شناسی اجتماعی 1395 نخستین همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان - تهران ---
8 بررسی متن کتاب آموزشی درک مطلب شنیداری از نظر فرانقش تجربی بر اساس نظریه نقشگرای نظام مند هلیدی 1395 نخستین همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان - تهران ---
9 آموزش همخوان های /ر/و/ل/ فارسی به زبان آموزان چینی: تشخیص، درک و تولید 1395 نخستین همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان - تهران ---
10 بررسی تطبیقی کتاب زبان فارسی براساس نقش های هفت گانه زبان از دیدگاه هالیدی 1395 نخستین همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان - تهران ---
11 تاثیر اپلی کیشن تلگرام در تلفن همراه برپیشرفت دانش واژگان فارسی غیرایرانی ١٣٩٥ نخستین همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان - تهران ---
12 ساخت ابزار خودسامانه ی انگیزشی برای یادگیری فارسی به عنوان زبان دوم ١٣٩٥ هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش و روانشناسی تربیتی - یونان ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 درس پیروزی (ترجمه) 1375 5000 موسسه فرهنگی انتشاراتی فرهیختگان  دریافت فایل Download ---
2 قانون اساسی ایتالیا (ترجمه) 1379 2000 اداره کل توافقهای بین المللی  دریافت فایل Download ---
3 یکصد حکایت کوتاه برای نوجوانان (ترجمه) 1381 1000 انتشارات پرک  دریافت فایل Download ---
4 خواندن و درک متون زبان فارسی برای دانشجویان خارجی;سطح میانی 1381 1000 انتشارات پرک  دریافت فایل Download ---
5 قانون اساسی بلژیک (ترجمه) 1383 1000 اداره کل توافقهای بین المللی  دریافت فایل Download ---
6 قانون اساسی گینه (ترجمه) 1390 1000 اداره کل توافقهای بین المللی  دریافت فایل Download ---
7 قانون اساسی تونس (ترجمه) 1390 1000 اداره کل توافقهای بین المللی  دریافت فایل Download ---
8 قانون اساسی فرانسه (ترجمه) 1391 1000 اداره کل توافقهای بین المللی  دریافت فایل Download ---
9 قانون اساسی یونان (ترجمه) 1394 1000 اداره کل توافقهای بین المللی  دریافت فایل Download ---
10 نبض زندگی 1395 1000 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download ---
11 ضربان زندگی 1395 1000 انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین  دریافت فایل Download ---
12 چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان - حوزه های دستور، واژه وکارکرد برای سطوح پایه، میانی و پیشرفته 1395 500 انتشارات خاموش  دریافت فایل Download ---
13 2000 موضوع برای مکالمه (ترجمه) ١٣٩٧ ٥٠٠ انتشارات فرهیختگان  دریافت فایل Download ---
14 مبانی تدوین متون آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان:با تاکیدبررویکرد تکلیف محور ١٣٩٧ ٥٠٠ انتشارات فرهیختگان  دریافت فایل Download ---
15 آزمون سازی برای مدرسان زبان (ترجمه) ١٣٩٧ ٥٠٠ انتشارات فرهیختگان  دریافت فایل Download ---
16 Effets de la Stratégie d'Enseignement de Carte Conceptuelle ١٣٩٧ ١٠٠ انتشارات فرهیختگان  دریافت فایل Download ---
17 Représentation Pronominale en Français et en Persan ١٣٩٧ ١٠٠ انتشارات فرهیختگان  دریافت فایل Download ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تهیه و تدوین متون آموزشی (1) کارشناسی ارشد آزفا ---
2 تهیه و تدوین متون آموزشی (2) کارشناسی ارشد آزفا ---
3 آزمون سازی کارشناسی ارشد آزفا ---
4 تدریس عملی کارشناسی ارشد آزفا ---
5 سمینار در برنامه آموزش زبان فارسی ---
6 روشهای تدریس زبان ---
7 مبانی روش تحقیق ---
8 بررسی تطبیقی فرهنگها ---
9 اصول و فنون آموزش مهارتهای زبانی ---
10 رویکرد های طراحی برنامه درسی و ارزیابی آموزشی ---
11 مسائل فراگیری/ یادگیری زبان فارسی ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش زبان فارسی 1390 1392 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 رئیس مرکز آموزش زبان فارسی و سرپرست دانشجویان غیرایرانی 1393 1397 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد نمونه‌ی آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه سال تحصیلی ١٣٩٢ – ١٣٩١ ١٣٩٢ رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 استاد نمونه‌ی آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه سال تحصیلی ١٣٩٦ – ١٣٩٥ ١٣٩٦ رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 پژوهشگر برتر مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه سال تحصیلی ١٣٨٢ – ١٣٨١ ١٣٨١ رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 پژوهشگر برتر مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه سال تحصیلی ١٣٩٦- ١٣٩٥ ١٣٩٥ رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 پژوهشگر برتر مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه سال تحصیلی ١٣٩٧- ١٣٩٦ ١٣٩٦ رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سال تحصیلی ١٣٩٨- ١٣٩٧ ١٣٩٧ رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 راهبردهای یادگیری زبان دوم: در جستجوی نمایه ای برای زبان فارسی - استاد مشاور ١٣٩١ علامه طباطبایی شراره خالقی زاده - آزفا ---
2 بررسی عامل انگیزه و تأثیر آن در پیشرفت زبان آموزان غیرفارسی زبان - استاد مشاور ١٣٩١ علامه طباطبایی بهاره قادری - آزفا ---
3 نقش اضطراب در یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه ای هوش شناختی و هوش معنوی - استاد مشاور ١٣٩٢ شهید بهشتی مهدیه قناعت - آزفا ---
4 ملاحظات، مقدمات و مراحل طراحی برنامه درسی یکپارچه برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان - استاد مشاور ١٣٩٢ علامه طباطبایی مریم سلطانی - آزفا ---
5 بررسی عامل انگیزه و تأثیر آن در پیشرفت زبان آموزان غیرفارسی زبان - استاد مشاور ١٣٩٢ دانشگاه پیام نور تهران الهام صداقت - آزفا ---
6 بررسی چگونگی تدوین متون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با تاکید بر رویکرد تکلیف محور - استاد راهنما ١٣٩٣ موسسه آموزش عالی بنت الهدی قم رقیه حبیبی - زبان و ادبیات فارسی ---
7 بررسی اثربخشی رویکرد یادگیری مشارکتی بر آموزش واژه با استفاده از راهبرد نگاشت معنایی - استاد مشاور ١٣٩٣ بین المللی امام خمینی (ره) معصومه صفری کرهرودی - روانشناسی عمومی ---
8 بررسی وتحلیل دشواری های خط فارسی و ارایه راهکارها برای فارسی آموزان غیرفارسی زبان در سطح مقدماتی - استاد مشاور ١٣٩٣ شهید بهشتی نصراله والاگهر - آزفا ---
9 طراحی آزمون‌های انطباقی رایانه‌ای فارسی برای سنجش سطح زبانی غیرفارسی‌زبانان - استاد مشاور ١٣٩٣ علامه طباطبایی فاطمه محمودی - آزفا ---
10 بررسی اثربخشی رویکرد یادگیری مشارکتی بر آموزش واژه با استفاده از راهبرد نگاشت معنایی - استاد راهنما ١٣٩٣ علامه طباطبایی مسلم موسویان - آزفا ---
11 طراحی چارچوب معیار و تعیین سطوح آموزش زبان فارسی (سطح میانی) - استاد راهنما ١٣٩٤ شهید بهشتی فرشته باقری - آزفا ---
12 طراحی چارچوب معیار و تعیین سطوح آموزش زبان فارسی (سطح فروپایه) - استاد راهنما ١٣٩٤ شهید بهشتی سمیرا ساعدی - آزفا ---
13 طراحی چارچوب معیار و تعیین سطوح آموزش زبان فارسی (سطح فراپایه) - استاد راهنما ١٣٩٤ شهید بهشتی زینب منتظری - آزفا ---
14 تولید چند رسانه ای آموزشی واژگان سطح پایه فارسی مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی و تاثیر آن بر میزان یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - استاد مشاور ١٣٩٤ بوعلی سینا همدان علیرضا کاوسی - تکنولوژی آموزشی ---
15 واکاوی عوامل کاهنده انگیزه یادگیری زبان خارجی : مطالعه موردی فارسی آموزان غیرایرانی - استاد راهنما ١٣٩٤ آزاد تاکستان محمود زمانی - آموزش زبان انگلیسی ---
16 تاثیر استعاره مفهومی در درک مطلب فارسی فارسی آموزان خارجی سطح پیشرفته - استاد مشاور ١٣٩٥ دانشگاه سمنان لیلا عبداللهی - آزفا ---
17 بررسی حروف اضافه مکانی در نوشتار زبان آموزان غیرفارسی زبان از رویکرد شناختی - استاد مشاور ١٣٩٤ دانشگاه سمنان شهلا ایلکا - آزفا ---
18 ترتیب سازه ها در کتابهای آموزشی زبان فارسی - استاد راهنما ١٣٩٤ علامه طباطبایی مریم اسماعیلی - آزفا ---
19 کاربرد استفاده از تکنولوژی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان - استاد مشاور ١٣٩٥ شهید بهشتی زهرا اسدی - آزفا ---
20 تهیه و تدوین درسنامه جامع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بر مبنای چارچوب فراگیر مرجع در سطح پایه - استاد مشاور ١٣٩٥ شهید بهشتی سیمین کریم زاده - آزفا ---
21 تهیه و تدوین درسنامه جامع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بر مبنای چارچوب فراگیر مرجع در سطح میانی - استاد مشاور ١٣٩٥ شهید بهشتی مهرنوش مولاییان - آزفا ---
22 تهیه و تدوین درسنامه جامع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بر مبنای چارچوب فراگیر مرجع در سطح پیشرفته - استاد مشاور ١٣٩٥ شهید بهشتی زهرا حاجی میرباقری - آزفا ---
23 طراحی چهارچوب آزمون بسندگی برای مهارتهای زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در سطح پایه - استاد راهنما ١٣٩٦ شهید بهشتی هانیه بهرامی - آزفا ---
24 طراحی چهارچوب آزمون بسندگی برای مهارتهای زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در سطح میانی - استاد راهنما ١٣٩٦ شهید بهشتی مهتاب امیدی - آزفا ---
25 طراحی چهارچوب آزمون بسندگی برای مهارتهای زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در سطح پیشرفته - استاد راهنما ١٣٩٦ شهید بهشتی مهشید ولییی - آزفا ---
26 تدوین درسنامه به منظور تقویت مهارت نوشتاری زبان فارسی برای زبان آموزان غیرفارسی زبان در سطح پایه بر مبنای چارچوب مرجع - استاد مشاور ١٣٩٦ شهید بهشتی میترا برومند - آزفا ---
27 تدوین درسنامه به منظور تقویت مهارت گفتاری زبان فارسی برای زبان آموزان غیرفارسی زبان در سطح پایه بر مبنای چارچوب مرجع - استاد مشاور ١٣٩٦ شهید بهشتی فرشته یاحقی - آزفا ---
28 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان برای اهداف دانشگاهی: ارزیابی مواد آموزشی در حوزه ی علوم اجتماعی بر اساس انگاره مک دوناف و شاو - استاد راهنما ١٣٩٦ بین المللی امام خمینی (ره) نادیا خلخالی - آزفا ---
29 بررسی باورهای فارسی آموزان غیرایرانی درباره ی یادگیری زبان فارسی - استاد راهنما ١٣٩٦ بین المللی امام خمینی (ره) شهداد وکیلی فرد - آزفا ---
30 بازداری و کنش زبانگردانی در تولید گفتار در فارسی آموزان غیر ایرانی دوزبانه مطالعه ی موردی - استاد راهنما ١٣٩٦ بین المللی امام خمینی (ره) زهرا دهقان قجور - آزفا ---
31 بررسی تاثیر همدرس‌تصحیحی بر کاهش خطاها و گسترش مهارت نگارش فارسی آموزان غیرایرانی - استاد راهنما ١٣٩٦ بین المللی امام خمینی (ره) شیرین دهقانی - آزفا ---
32 بررسی بکارگیری راهبردهای یادگیری تلفظ در میان فارسی آموزان غیر ایرانی - استاد راهنما ١٣٩٧ بین المللی امام خمینی (ره) محمود آتشگران - آزفا ---
33 نگرش مدرسان و فارسی آموزان درباره ی نقش متون ادبی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان - استاد راهنما ١٣٩٧ بین المللی امام خمینی (ره) محمدتقی راد - آزفا ---
34 بررسی خودمختاری در یادگیری زبان فارسی در میان فارسی آموزان غیر ایرانی - استاد راهنما ١٣٩٧ بین المللی امام خمینی (ره) حامد سبکبار - آزفا ---
35 تدوین درسنامه به منظور تقویت مهارت شنیداری زبان فارسی برای زبان آموزان غیر فارسی زبان سطح پایه بر مبنای چارچوب مرجع زبانها - استاد مشاور ١٣٩٧ بین المللی امام خمینی (ره) المیرا اسماعیلی - آزفا ---
36 زبان فارسی نیمه تخصصی برای اهداف ریاضی : تدوین یک انگاره ی آموزشی برای دانشجویان بین المللی - استاد راهنما ١٣٩٧ بین المللی امام خمینی (ره) نازنین کاشی - آزفا ---
37 توانش ارتباطی بینا فرهنگی در کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان - استاد راهنما ١٣٩٨ بین المللی امام خمینی (ره) الهام عباسی جوکندان - آزفا ---
38 سبک های یاددهی مدرسان و سبک های یادگیری فارسی آموزان بررسی سازگاری ها و ناسازگاری ها میان آن ها - استاد راهنما در حال انجام بین المللی امام خمینی (ره) علی اکبر جولا - آزفا ---
39 شکل گیری هویت دانشجویان غیر فارسی زبان در جامعه ایرانی و نقش ان بر یاد گیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم - استاد راهنما ١٣٩٨ بین المللی امام خمینی (ره) محسن سلیمانی مقدم - آزفا ---
40 بررسی بکارگیری راهبردهای فراشناختی برای یادگیری زبان فارسی در میان فارسی آموزان غیرایرانی - استاد راهنما در حال انجام بین المللی امام خمینی (ره) احمد عابدینی - آزفا ---
41 بررسی روش ها و رویکردهای کارآمد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان با اهداف دانشگاهی - استاد راهنما در حال انجام بین المللی امام خمینی (ره) پریسا محمدحسینی هنرور - آزفا ---
42 بررسی رابطه ی بین نوع شخصیت، سبک های یادگیری و به کارگیری راهبردهای یادگیری بین فارسی آموزان غیرایرانی چینی زبان و عرب زبان - استاد راهنما در حال انجام بین المللی امام خمینی (ره) پریسا حیدری خسرو - آزفا ---
43 طراحی و ارزیابی درسنامه ی آموزش ادبیات منظوم فارسی به غیرفارسی زبانان، براساس سده های تاریخی - استاد راهنما در حال انجام بین المللی امام خمینی (ره) فاطمه جنتی راد - آزفا ---
44 طراحی و ارزیابی درسنامه‌ی آموزش ادبیات منثور فارسی به غیرفارسی‌ زبانان، براساس سده های تاریخی - استاد راهنما در حال انجام بین المللی امام خمینی (ره) زویا رضایی محلاتی - آزفا ---
45 بررسی مقایسه ای ظرفیت فعلی در متون فارسی کتاب های درسی: مطالعه موردی کتاب های علوم تجربی و مطالعات اجتماعی پایه سوم برپایه دستور وابستگی - استاد مشاور ١٣٩٨ بین المللی امام خمینی (ره) بهاره السادات هاشمی - آزفا ---
46 مطالعه پدیده درج واکه خیالی در پردازش درکی خوشه های همخوانی آغازی فارسی - استاد مشاور در حال انجام بین المللی امام خمینی (ره) جانانه شالپوش - زبانشناسی همگانی ---
47 تحلیل کتاب آموزش فارسی مرکز آزفای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین بر مبنای نظریه نظامند نقش گرای هلیدی (فرانقش متنی) - استاد مشاور در حال انجام علامه طباطبایی علیرضا نائینی - آزفا ---
48 تدوین درسنامه به منظور تقویت مهارت خوانداری زبان فارسی برای زبان آموزان غیرفارسی زبان در سطح پایه بر مبنای چارچوب مرجع - استاد مشاور در حال انجام شهید بهشتی نسترن زارع - آزفا ---

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 واکاوی نیازهای زبانی فارسی آموزان: معرفی انگاره ای عملیاتی و سطح بندی نیازها - استاد مشاور ١٣٩٢ علامه طباطبایی افسانه غریبی - دکتری تخصصی زبانشناسی ---
2 طراحی و اعتبار بخشی آزمون استاندارد زبان فارسی بر پایه چهار مهارت زبانی - استاد مشاور ١٣٩٤ پیام نور تهران لیلا گلپور - دکترای تخصصی زبانشناسی ---
3 ویژگی های شناختی زبان فارسی و سازوکارهای آموزشی آن : تحلیلی پیکره ای - شناختی از کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و ارایه راهکارهایی برای تدوین کتاب های درسی جدید - استاد مشاور ١٣٩٥ پژوهشگاه علوم انسانی کیومرث جهانگردی - دکتری تخصصی زبانشناسی ---
4 ارائه و اعتباربخشی مدل آموزشی - انگیزه شی به منظور ارتقای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم - استاد مشاور ١٣٩٥ علامه طباطبایی زهره ملایی - دکتری تخصصی روانشناسی ---
5 خودسامانه های انگیزشی یادگیری زبان فارسی در میان فارسی آموزان غیرایرانی - استاد مشاور ١٣٩٧ فردوسی مشهد شراره خالقی زاده - دکتری تخصصی زبانشناسی ---
6 استخراج خودکار واژگان پایه های علوم پزشکی : بررسی پیکره بنیاد - استاد مشاور در حال انجام پیام نور تهران زهره ذوالفقاری کندری - دکتری تخصصی زبانشناسی ---