۲۲ تیر ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : حسابداری
  • تاریخ تولد : 1338/8/29
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : hhagh2006@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی حسابداری 1357 1364 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد حسابداری 1364 1368 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 دکترای حسابداری 1374 1379 دانشگاه تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1368 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 کارشناسی ارشد حسابداری 1383 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 دکترای حسابداری 1392 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 گزارشگری مالی- بازار سرمایه - استانداردهای حسابداری ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام 1386 1386 بررسیهای حسابداری و حسابرسی ---
2 نقش هموارسازی سود و محتوای اطلاعاتی سودها در خصوص پیش بینی سودهای آتی 1387 1387 - بررسیهای حسابداری و حسابرسی ---
3 بررسی واکنش سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به جنبه های پایداری اقلام تعهدی 1389 1389 پژوهشهای حسابداری مالی ---
4 بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده در مقایسه با جریانات نقد عملیاتی 1390 1390 تحقیقات حسابداری و حسابرسی ---
5 بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به جنبه های سرمایه گذاری اقلام تعهدی 1389 1389 بررسیهای حسابداری و حسابرسی ---
6 بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1390 1390 دانش حسابداری ---
7 رتبه بندی عوامل موثر بر میزان دقت پیش بینی سود در زمان افزایش سرمایه 1390 1390 بررسیهای حسابداری و حسابرسی ---
8 بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه 1390 1390 دانش حسابداری ---
9 بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری وبازده غیرعادی سهام 1392 1392 پژوهشهای حسابداری مالی ---
10 بررسی رابطه بین نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود 1390 1390 پپیشرفتهای حسابداری ---
11 حساسیت جریانهای نقد نامتقارن به وجه نقد نگهداری شده مطالعات حسابداری ---
12 چسبندگی هزینه عملیاتی 1393 1393 دانش حسابداری ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مبانی حسابداری مالی - جلد اول اول 5000 نص ---
2 مبانی حسابداری مالی - جلد دوم اول 5000 نص ---
3 واژه نامه تخصصی حسابداری-13000 واژه اول 2000 زعیم ---
4 اصول حسابداری 13 2000 آموزش و پرورش ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول حسابداری1و2و3-مدیریت مالی1-حسابداری میانه 1و2-زبان تخصصی- مباحث جاری حسابداری 1368 کنون دانشگاه امام خمینی-دانشگاه خواجه نصیر ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تئوری حسابداری1و2- مسایل جاری حسابداری-حسابداری برای مدیران(MBA) 1393 1383 کنون دانشگاه امام خمینی-دانشگاه شهید بهشتی ---
2 نظریه های حسابداری-گزارشگری مالی بین المللی(دوره دکترا) 1392 کنون دانشگاه امام خمینی ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 بررسی ر شد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران 1385 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه حسابداری 1392 کنون دانشگاه امام خمینی ---
2 مدیر گروه حسابداری 1385 1390 دانشگاه امام خمینی ---
3 معاون دانشجویی و فرهنگی 1379 1381 دانشگاه امام خمینی ---
4 عضو هیات مدیره(غیرموظف) 1383 1385 انجمن علمی حسابداری ایران ---