رویداد آموزشی تاریخ توضیحات

ثبت نام ( انتخاب واحد )

 

11و12بهمن ماه

13و16  بهمن : دانشجویان میهمان

 

**شروع کلاس ها    

16/11/95

 

**انتخاب واحد با تاخیر(حداکثر تا سقف 14 واحد)

17/11/95

 

ترمیم انتخاب درسی ( حذف و اضافه )

25و26 بهمن ماه

 

**ثبت و تأیید برنامه حضور، مشاوره و راهنمایی توسط اعضای هیأت علمی ، مدیران گروهها

27/11/95 تا 10/12/95

(عضو هیأت علمی و مدیر گروه)

 

ثبت و تأیید برنامه حضور توسط دانشکده

11/12/95 تا 17/12/95

(معاون آموزشی یا رئیس دانشکده)

 

**پایان مهلت حذف اضطراری(ارشد)

3/03/1396

تحصیلات تکمیلی

**پایان مهلت حذف اضطراری

3/3/96

کارشناسی

**پایان نیمسال

18/3/96

 

**ارزشیابی آموزشی(دانشجویان)

4/3/96 تا 17/3/95

 

**امتحانات پایانی نیمسال

27/3/96 لغایت 11/4/96

 

** مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید

27/3/96 لغایت 18/4/96

کارشناسی

** مهلت تقاضای تجدید نظر دانشجو

حداکثر تا 21/4/96

کارشناسی

مهلت رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و برطرف نمودن اشتباهات احتمالی توسط استاد درس

حداکثر تا 24/4/96

کارشناسی

قفل نمره توسط دانشکده

27/4/96

کارشناسی

قفل نمره توسط آموزش کل

 

 

مهلت ثبت نمرات پروژه و طرح نهایی کارشناسی

13/6/96

 

مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید ( ارشد)

20/06/1396

تحصیلات تکمیلی

قفل نمرات توسط دانشکده (مقطع ارشد)

30/06/1396

تحصیلات تکمیلی

مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید (دکتری)

20/06/1396

تحصیلات تکمیلی

بروزرسانی : چهارشنبه 20 بهمن 1395 - 17:05:09
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.