رویداد آموزشی

تاریخ توضیحات

ثبت نام ( انتخاب واحد )

 

11و12بهمن ماه

13و16  بهمن : دانشجویان میهمان

 

**شروع کلاس ها    

16/11/95

 

**انتخاب واحد با تاخیر(حداکثر تا سقف 14 واحد)

17/11/95

 

ترمیم انتخاب درسی ( حذف و اضافه )

25و26 بهمن ماه

 

**ثبت و تأیید برنامه حضور، مشاوره و راهنمایی توسط اعضای هیأت علمی ، مدیران گروهها

27/11/95 تا 10/12/95

(عضو هیأت علمی و مدیر گروه)

 

ثبت و تأیید برنامه حضور توسط دانشکده

11/12/95 تا 17/12/95

(معاون آموزشی یا رئیس دانشکده)

 

**پایان مهلت حذف اضطراری(ارشد)

3/03/1396

تحصیلات تکمیلی

**پایان مهلت حذف اضطراری

3/3/96

کارشناسی

**پایان نیمسال

18/3/96

 

**ارزشیابی آموزشی(دانشجویان)

4/3/96 تا 17/3/95

 

**امتحانات پایانی نیمسال

27/3/96 لغایت 11/4/96

 

** مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید

27/3/96 لغایت 18/4/96

کارشناسی

** مهلت تقاضای تجدید نظر دانشجو

حداکثر تا 21/4/96

کارشناسی

مهلت رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و برطرف نمودن اشتباهات احتمالی توسط استاد درس

حداکثر تا 24/4/96

کارشناسی

قفل نمره توسط دانشکده

27/4/96

کارشناسی

قفل نمره توسط آموزش کل

 

 

مهلت ثبت نمرات پروژه و طرح نهایی کارشناسی

13/6/96

 

مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید ( ارشد)

20/06/1396

تحصیلات تکمیلی

قفل نمرات توسط دانشکده (مقطع ارشد)

30/06/1396

تحصیلات تکمیلی

مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید (دکتری)

20/06/1396

تحصیلات تکمیلی

  تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی 96-95ویژه دانشجویان و اساتید

 

رویداد آموزشی تاریخ توضیحات
انتخاب واحد در سامانه گلستان توسط دانشجو    19/4/1396 کارشناسی
شروع دوره 24/04/1396 کارشناسی
انتخاب واحد با تاخیر در سامانه گلستان    25/04/1396 کارشناسی
پایان دوره 2/06/1396 کارشناسی
شروع مهلت درج نمره پروژه و کارآموزی    03/06/1396 کارشناسی
آخرین مهلت درج نمره پروژه وکارآموزی مطابق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 5/10/94 03/08/1396 کارشناسی
مهلت درخواست تجدیدنظرخواهی توسط دانشجو 05/06/1396 لغایت 05/08/1396 کارشناسی
مهلت رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی دانشجویان توسط اساتیدو قفل نمرات توسط اساتید 06/06/1396 لغایت 06/08/1396 کارشناسی
مهلت قفل نمرات توسط دانشکده 07/06/1396 لغایت 07/08/1396 کارشناسی
قفل نمرات توسط آموزش 08/06/1396 لغایت 08/08/1396 کارشناسی

 

  تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 ویژه دانشجویان و اساتید

 

 

رویداد آموزشی

تاریخ توضیحات

ثبت نام ( انتخاب واحد )

 

12 شهریورلغایت 13 شهریور 96 (کلیه دانشجویان- دانشجویان مهمان دائم و انتقال به این دانشگاه)

14 شهریور لغایت 15 شهریور 96 (دانشجویان مهمان عادی)

 

**شروع کلاس ها    

96/6/25

 

**انتخاب واحد با تاخیر(حداکثر تا سقف 14 واحد)

96/6/26

 

ترمیم انتخاب درسی ( حذف و اضافه )

2و 3 مهر ماه 96

 

**ثبت و تأیید برنامه حضور، مشاوره و راهنمایی توسط اعضای هیأت علمی ، مدیران گروهها

4 تا 14 مهر ماه 96

 

ثبت و تأیید برنامه حضور توسط دانشکده

15 تا 20 مهر ماه 96

 

**پایان مهلت حذف اضطراری

96/9/29

کارشناسی و کارشناسی ارشد

**پایان نیمسال

96/10/14

 

**ارزشیابی آموزشی(دانشجویان)

30 آذرماه تا 18 دی ماه 96

 

**امتحانات پایانی نیمسال

96/10/23 لغایت 96/11/5

 

** مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید

96/10/23 لغایت 96/11/12

کارشناسی

** مهلت تقاضای تجدید نظر دانشجو

96/11/15 سه روز پس از تاریخ درج نمره توسط استاد

کارشناسی

مهلت رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و برطرف نمودن اشتباهات احتمالی توسط استاد درس

دو روز پس از تاریخ درج تقاضای تجدید نظر دانشجو:حداکثر 96/11/17

کارشناسی

قفل نمره توسط دانشکده

96/11/18 لغایت 96/11/19

کارشناسی

قفل نمره توسط آموزش کل

 96/11/21

 کارشناسی

مهلت ثبت نمرات پروژه و طرح نهایی کارشناسی

حداکثر97/1/20

 کارشناسی

مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید ( ارشد)

97/1/20

تحصیلات تکمیلی

قفل نمرات توسط دانشکده (مقطع ارشد)

97/1/30

تحصیلات تکمیلی

مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید (دکتری)

97/2/20

تحصیلات تکمیلی

درخواست های مهمان و انتقال

96/4/1 لغایت 96/4/30

تحصیلات تکمیلی
درخواست های تمدید سنوات در گلستان توسط اساتید (ارشد) 97/6/31 تحصیلات تکمیلی
درخواست مهمان در دانشگاه دیگر 96/10/1 لغایت 96/11/1  کارشناسی

 توضیحات: رسیدگی به کلیه درخواست های دانشجویان تنها براساس زمانبدی فوق امکانپذیر می باشد.

 

بروزرسانی : شنبه 13 خرداد 1396 - 10:22:08
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.