۲ خرداد ۱۳۹۶
جستجو در وبگاه
بعد قبل

آزمایشگاه مرکزی

دکتر طیب کاکاوندمسئول آزمایشگاه مرکزی : دکتر طیب کاکاوند

 • دکترای تخصصی فیزیک هسته ای
 • دانشیار گروه فیزیک

وظایف رئیس آزمایشگاه مرکزی

 •  اداره آزمایشگاه مرکزی و نظارت بر حسن انجام امور محوله.
 •  ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی کار در آزمایشگاه مرکزی
 • پیشنهاد بکارگیری و تعدیل کارکنان، تعیین وظایف و مزایای مربوط در حدود بودجه مصوب و مقررات.
  امضای اسناد مالی مرتبط با خرید تجهیزات آزمایشگاه از محل بودجه سالیانه و درآمد های اختصاصی آزمایشگاه با هماهنگی شورای آزمایشگا مرکزی.
 • ارائه فصلی گزارش مالی و آمار عملکرد و نحوه هزینه کرد اعتبارات شاعا به شورای آزمایشگاه مرکزی.
 •  تهیه وتنظیم پیش نویس دستور کارها و آیین نامه های مرتبط با آزمایشگاه مرکزی برای پیشنهاد به شورای آزمایشگاه مرکزی.
 •  پیشنهاد پرداخت در آمد مشخصی از آزمایشگاه به کارشناسان دستگاه ها بر اساس کارایی و تعهد کاری، به شورای آزمایشگاه مرکزی
 •  پیشنهاد توسعه فعالیت های آزمایشگاه مرکزی به شورای آزمایشگاه مرکزی
 •  انتخاب مدیران آزمایشگاه های وابسته به آزمایشگاه مرکزی با مشورت گروه های آموزشی و ابلاغ از طرف رئیس آزمایشگاه مرکزی
 •  جمع آوری نیاز های تجهیزات بر اساس نظر روسای آزمایشگاه ها و ارائه آن به شورا جهت تصویب.
 •  تهیه بانک اطلاعات تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی.
 • همکاری مستمر با دفتر امورپشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 •  نظارت بر نظام تعمیر و نگهداری تجهیزات.
 •  ابلاغ و پیگیری مصوبات جلسه شورا.
 •  ارسال گزارش سالیانه به رئیس شورا.

 

مسئول دفتر آزمایشگاه مرکزی : غلامرضا صابر
 

 

دریافت مستندات مرتبط

 • فرم ثبت نام کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت در محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی
  دریافت فایل
بروزرسانی : چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 11:06:54
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.