۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

مدیر امور دانشجویی : امیر گروسی

 


مدیریت امور دانشجویی          

مدیریت امور دانشجویی مجری سیاست‌ها و خط مشی دانشگاه در حوزه‌ خدمات رفاهی دانشجویان می‌باشد، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای برنامه‌های متعدد در راستای ارایه‌ی خدمات بهتر به دانشجویان اعم از سلامت، تغذیه، خوابگاه و انواع وام ها، بیمه ها، و مراکز خدماتی، سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی، به دانشجویان ایرانی و غیرایرانی بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم د انشگاهی (هیئت علمی و کارمندان) و سایر ماموریتهای درون و برون سازمانی که با تشخیص مقامات مسوول واگذار می‌گردد، از طریق 3 واحد سازمانی با شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات و وظایف محوله آنها را عملیاتی می‌نماید.

 1. اداره‌ی خوابگاه‌های دانشجویی
 2. اداره‌ی تغذیه
 3. اداره‌ی رفاه و خدمات دانشجویی   

اهداف و ماموریت ها:

 • بهبود و ساماندهی امور دانشجویی
 • افزایش امکانات رفاهی دانشجویان
 • توسعه امکانات و تجهیزات سخت افزاری و  نرم افزاری مورد نیاز دانشجویان
 • تربیت دانشجوی کارآمد و موثر
 • ارتقاء جایگاه ملی و بین المللی دانشگاه

برنامه ها:

الف) برنامه های کوتاه مدت

 • تعمیرات اساسی خوابگاه‌های دانشجویی
 • ساخت و تجهیز سالن های مطالعه

ب) برنامه های بلندمدت

 • احصاء، مستندسازی و بهبود فرایندهای کاری
 • تدوین برنامه‌های عملیاتی و تفصیلی
 • مکانیزه نمودن کلیه فرایندهای مرتبط به حوزه دانشجویی
 • احصاء و مستندسازی کلیه خدمات قابل ارایه‌ی به دانشجویان
 • تدوین دستورالعمل بهداشت و ایمنی خوابگاه‌ها
 • تجهیز و بروز رسانی وسایل و امکانات خوابگاه‌ها

شرح وظایف مدیریت امور دانشجویی

 1. اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور خدمات دانشجویی دانشگاه، مطابق با مصوبات و آیین نامه های مربوطه.
 2. احصاء، بهبود و مدیریت فرآیندهای اجرایی خدمات دانشجویی دانشگاه در زمینه های اسکان، امور تغذیه، امور رفاهی، وام و....
 3. برنامه ریزی جهت مدیریت، بهبودمستمر و ارتفابخشی به خدمت رفاهی، تغذیه، اسکان و وام دانشجویان
 4. زمینه سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای خدمات رفاهی
 5. بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه
 6. دریافت و انعکاس نظرات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسوول دانشگاه
 7. فراهم نمودن خوابگاه‌های خودگردان جهت دانشجویان شبانه و سنواتی و دانشجویانی که فاقد امتیاز لازم جهت سکونت در خوابگاه‌های دولتی می‌باشند و نظارت مستمر بر عملکرد مسوولین این خوابگاه‌ها
 8. تعمیر و تجهیز مستمر خوابگاه‌های دانشجویی برای ارتقای کیفیت خدمات رفاهی
 9. برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی بر ارایه‌ی تسهیلات ایاب و ذهاب به دانشجویان و حسن انجام کار فعالیت مربوطه.                                                 

مسوول دفتر مدیریت امور دانشجویی  ومتصدی دبیرخانه دانشجویی: سرکار خانم زهرا سلطانشاه 

 شماره تلفن: 33901750-028

شماره دورنگار:33901751-028                                                                                                     

 

 

 

بروزرسانی : چهارشنبه 2 شهریور 1401 - 15:35:40
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.