۲ بهمن ۱۳۹۷
جستجو در وبگاه

 

نام دستگاه
فلوتاسیون
 
مدل
Mv935/5
نام لاتین
flotation
کمپانی سازنده
kHdآلمان
کاربرد
برایجدایشموادمعدنیبراساسخواصفیزیکیشیمیاییسطحآنهااستفادهمیشود
شرح عملکرد دستگاه
فلوتاسون یا شناوری معمولا زمانی استفاده می گردد که سنگ معدنی تا ابعاد کوچکتر از حد قابل استفاده خرد شود.ابعاد دانه بندی 250میکرون وکمتر می باشد.ابتدا ماده معدنیدر تماس با آب تر می شوند که این کانیها را آب پذیر می نامند وسپس با مواد شیمیایی مناسب که به آن کلکتور گویند سطح خارجی کانی را آبران می نمایند.وبا ایجا حباب هوا کانی مورد نظر به حباب هوا می چسبد و همراه آن به سطح پالپ منتقل وبا افزودن موادی به عنوان کف ساز کانی مورد نظر را از سایر کانیها جدا می نمایند
بروزرسانی : یکشنبه 16 مهر 1396 - 10:24:52
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.