بعد قبل

دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

رئیس :  مجید ملایوسفی

داود معماری
معاون آموزشی
مجید ملایوسفی
رئیس دانشکده
پرویز آزادی
معاون پژوهشی

نظر به اهداف و رسالت دانشگاه، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این دانشکده هم اکنون 5 گروه آموزشی به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی اشتغال دارند.

همکاران

  • معصومه روشنی:کارشناس مسؤول آموزش
  • حسین فاطمی پور:کارشناس پژوهش
  • اشرف السادات زرآبادی:کارشناس گروه علوم قرآن وحدیث - فقه و حقوق اسلامی
  • زهرا کاکاوند:کارشناس گروه فلسفه و حکمت اسلامی
  • علیرضا خوئینی:کارشناس گروه معارف اسلامی - تاریخ و تمدن اسلامی
  • امیر پیرمون: مسئول دبیرخانه
  • حسین قدیری: مسئول امور کلاس ها
  • کمال حسینی عبید: مسئول کتابخانه
  • نقی بهبودی: مسؤول دفتر
بروزرسانی : چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 08:43:34
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.