۱۴ فروردین ۱۳۹۹
رویدادها

جستجو در وبگاه
بعد قبل

دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

رئیس :  مجید ملایوسفی

داود معماری
معاون آموزشی
مجید ملایوسفی
رئیس دانشکده
پرویز آزادی
معاون پژوهشی

نظر به اهداف و رسالت دانشگاه، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این دانشکده هم اکنون 5 گروه آموزشی به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی اشتغال دارند.

همکاران

  • معصومه روشنی:کارشناس مسؤول آموزش
  • حسین فاطمی پور:کارشناس گروه معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
  • اشرف السادات زرآبادی:کارشناس گروه علوم قرآن وحدیث - فقه و حقوق اسلامی
  • زهرا کاکاوند:کارشناس گروه فلسفه و حکمت اسلامی
  • امیر پیرمون: مسئول دبیرخانه
  • حسین قدیری: مسئول امور کلاس ها
  • کمال حسینی عبید: مسئول کتابخانه
  • نقی بهبودی: مسؤول دفتر
  • فاطمه آمدی:کارشناس پژوهش و کارشناس دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات فهم حدیث
بروزرسانی : شنبه 7 مهر 1397 - 11:52:50
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.