چهارشنبه 29 دی 1395

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

سرپرست مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری : سید علی تقی لو

این مدیریت که قبلا با نام مدیریت برنامه و بودجه شناخته می شد، وظیفه برآورد بودجه های جاری و تملک دارایی دانشگاه را بر عهده دارد، این مدیریت همچنین می بایست برنامه ریزی های لازم را در جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه کشور، برنامه جامع استراتژیک دانشگاه، سند چشم انداز و سایر سندهای بالادستی انجام دهد.

همکاران حوزه

 حسن نوری        سعیده پاک بین
حسن نوری     مهدی محمدی کجیدی سعیده پاک بین
کارشناس مسئول برنامه، بودجه، برنامه ریزی و آمار     کارشناس برنامه و بودجه (هزینه ای) کارشناس مسئول تشکیلات، تحول اداری و بهره وری


 

یکشنبه 6 تیر 1395 - 12:07:45
7737