۹ بهمن ۱۴۰۰
جستجو در وبگاه

   وظایف اداره 

پشتیبانی فنی نرم افزارهای سامانه‌های جامع دانشگاهی از قبیل اتوماسیون ادرای و مالی ، کتابخانه ، آموزش، رفاهی، پست الکترونیک و غیره را به عهده دارد. این اداره همچنین مسئولیت تهیه، نصب، نگهداری و توسعه نرم‌افزارهای کاربردی مورد نیاز کاربران دانشگاه را عهده‌دار است. اداره نرم‌افزار تحت نظارت روابط عمومی دانشگاه از نظر طراحی و فنی، وبگاه اصلی دانشگاه را پشتیبانی می‌کند.

   رئیس اداره نرم افزار: مهندس مهدی محمدی جوبنی


کارشناس اداره نرم افزار : خانم مهندس آقایی
کارشناس اداره نرم افزار : مهندس داود دانشمند
کارشناس اداره نرم افزار : مهندس علی اکبر مصطفوی
کارشناس خدمات رایانشی : خانم مهندس رضازاده
کارشناس سیستم مکانیزه آموزش و پژوهش: خانم مهندس آقایی
مسئول اتوماسیون اداری و مالی دانشگاه: مهندس علی رامشینی
کارشناس سیستم مکانیزه کتابخانه: خانم مهندس آقایی
کارشناس وبگاه: مهندس علی رامشینی

 

بروزرسانی : یکشنبه 25 خرداد 1399 - 13:18:58
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.