مدیر گروه :  راحله خادمیان

راحله خادمیان
 • زمان تأسیس :
 • امکانات گروه :

اعضای هیئت علمی مهندسی تولید و اصلاح نباتات

جعفر احمدی

 جعفر احمدی


 • رتبه علمی : استاد
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
سودابه مفاخری

 سودابه مفاخری


 • رتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
بهور اصغری

 بهور اصغری


 • رتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
راحله خادمیان

 راحله خادمیان


 • رتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
رقیه امینیان دهکردی

 رقیه امینیان دهکردی


 • رتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
فرهاد حبیب زاده

 فرهاد حبیب زاده


 • رتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
صدیقه فابریکی اورنگ

 صدیقه فابریکی اورنگ


 • رتبه علمی : استادیار
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
سید محسن حسینی

 سید محسن حسینی


 • رتبه علمی : مربی
 • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

گرایش ها و مقاطع تحصیلی در مهندسی تولید و اصلاح نباتات

رجمقطع تحصیلی عنوان رشتهبرنامه جامعسرفصل دروسزمان تأسیس
بروزرسانی : چهارشنبه 20 بهمن 1395 - 17:51:40
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.