۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار رایانامه
همکاران تحصیلات تکمیلی در دانشکده
کارشناس مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی ١٦٨٣ ٣٣٩٠١٦٨٣  
کارشناس مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی ١١٨٣ ٣٣٩٠١١٨٣  
کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ١٢٣٣ ٣٣٩٠١٢٣٣  
کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه ١٣٨١ ٣٣٩٠١٣٨١
کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه ١٣٨٢ ٣٣٩٠١٣٨٢
کارشناس مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی ١٦٧٦ ٣٣٩٠١٦٧٦  
کارشناس مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری و شهرسازی ١٨٠٤ ٣٣٩٠١٨٠٤
مسئول آموزش دانشکده علوم وتحقیقات اسلامی ١٣٧٢ ٣٣٩٠١٣٧٢
همکاران مدیریت تحصیلات تکمیلی
مسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی مسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی ١٧٢٠ ٣٣٩٠١٧٢٠
سمیه خلج معاون مدیر تحصیلات تکمیلی ١٧٢٤ ٣٣٩٠١٧٢٤ khalaj [at] org . ikiu . ac . ir
زهره روح بخش مسئول امور دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و کارشناس دانشکده علوم انسانی ١٧٢٢ ٣٣٧٨٠٠٢١  
مرتضی احمدی سلوش کارشناس دانشکده علوم اجتماعی ١٧٧٣ ٣٣٧٨٠٠٢١
فرانک خسروپور کارشناس دانشکده علوم پایه ١٧٢٧ ٣٣٧٨٠٠٢١ khosropour [at] org . ikiu . ac . ir
فاطمه مصطفایی کارشناس دانشکده فنی مهندسی رشته‌های مکانیک و برق ١٧٢٣ ٣٣٩٠١٧٢٣  
زهرا رضایی کارشناس دانشکده فنی مهندسی رشته های عمران و مواد ١٧٤٧ ٣٣٩٠١٧٤٧
کارشناس دانشکده فنی مهندسی رشته های کامپیوتر و معدن

 

 

مرتضی احمدی سلوش کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ١٧٢٥ ٣٣٩٠١٧٢٥  
امیرحسین قدیانی کارشناس دانشکده های معماری شهرسازی و علوم تحقیقات اسلامی ١٧٢٦ ٣٣٧٨٠٠٢١  
امیر محمد باجلان متصدی دبیرخانه تحصیلات تکمیلی ١٧٤٦ ٣٣٩٠١٧٤٦
 
آمار بازدید : 4571 بروزرسانی : شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 10:10:31 نسخه قابل چاپ
مسئولیت تولید و بروزرسانی محتوای این صفحه بر عهده ---- است.