دستگاه اتوکلاو

 

نام دستگاه
اتوکلاو
 
نام انگلیسی
Autoclave
شرکت سازنده
VARIOKLAV
خدمات قابل ارائه دستگاه
استریل محلول ها و وسایل آزمایشگاهی
 
  • شنبه 23 اردیبهشت 1396
  • شنبه 23 اردیبهشت 1396 - 08:54:59